Hale Halime ERDOĞAN – İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu flaş kararların altına imza attı. Komisyonu Kemalpaşa, Buca ve Menderes Belediyeleri’nin hazırladığı imar planı değişikliği önerilerini oybirliği ile uygun bulmadı.

İŞTE O ÖNERGELER

Buca Belediye Meclisinin 05/10/2023 tarihli ve 2023/91 sayılı Kararı ile uygun görülen; Adatepe Mahallesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüs Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

Menderes Belediye Meclisinin 04/08/2023 tarihli ve 97 sayılı Kararı ile uygun görülen; Görece Mahallesinde yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. 

Kemalpaşa Belediye Meclisinin 01/08/2023 tarihli ve 05/132 sayılı Kararıyla uygun görülen; mevcut 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı plan notlarından, Teknik Altyapıya ait 2., 3., 4. ve 6. plan notlarının kaldırılarak, plan notlarına "2. Altyapı tesisleri için ayrılan taşınmazlar üzerinde ilgili kurumlar tarafından projelendirilip, yapım aşamasına geçene kadar ilgili parsel malikleri tarafından talep edilmesi halinde kendi mülkiyet sınırları içerisinde ruhsata esas ihtiyaca yönelik altyapı projelerini yapabilir." eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı Değişikliği önerisinin oybirliği ile uygun bulunmadığına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.