Hale Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir belediyesi 2022’de depremzedeler için yüzde 20 emsal kararı almıştı. Ancak bu karara bazı meslek odaları karşı çıkmış ve dava açmıştı. Mahkeme de Büyükşehir'in 30 ilçe için verdiği emsal kararını iptal etmişti.

Emsal artışıyla ilgili bilirkişi raporu olumsuz! Emsal artışıyla ilgili bilirkişi raporu olumsuz!

YENİDEN MECLİSE GELDİ

İlgili önerge geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekrar gündeme geldi ve İzmir depreminde sadece ağır ve orta hasar alan binalar için parsel bazlı yüzde 20 emsal kararı mecliste kabul edildi

YENİDEN DAVA AÇTI:

Şehir Plancıları Odası, Büyükşehir’in bu kararını bir kez daha yargıya taşıdı ve 4. İdare Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, emsal artışıyla ilgili flaş bir kararın altına imza attı.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI!

Kararda, “Bilirkişi raporu mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte bulunmuştur. Mahkememizce yapılan değerlendirmede uyuşmazlık konusu usul ve esasların jeolojik etüd, jeoteknik etüd, mikro bölgeleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar dikkate alınmadan hazırlandığı ve imar planında belirlenen katsayısının da üzerinde bir kat sayısının parsel bazında getirildiği, mevcut plandaki durumu korunacak alan (k) sınırları içerisindeki parsellere getirilen ilave kat artışının anılan sınırların dışında yer alan parsellerin yararlandırılmaması eşit ilkesine aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu usul ve esasların teknik ve sosyal altyapı alanlarının yeterliliği kabulü üzerine kurulan sağlıklı kent parçalarından söz etmenin mümkün olmamasına rağmen söz konusu usul ve esasların bu kabul üzerine kurulması hususları dikkate alındığından uyuşmazlık konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” denildi.

Mahkeme verdiği kararın, Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf edilebileceğini vurguladı.