GÜNDEME BAKIŞ - Karşıyaka Belediyesi, Haziran Ayı Meclis Toplantısı Başkan Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın idaresinde gerçekleşti. Mecliste, büyük oranda belediye sermayesine sahip olan işletmelerde Karşıyaka Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek üzere ve bankalardan borçlanma yetkisinin, Başkan Yıldız Ünsal’a verilmesi oylandı. 

YETKİ VERİLDİ

Oylama sonucunda Başkan Ünsal, Karşıyaka Belediyesi görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak ve Karşıyaka Belediyesi’nin mali yapısını güçlendirmek amacıyla gerektiğinde İller Bankasından alınacak teminat mektubu karşılığı, İller Bankası dışındaki diğer  faiz hariç 130 milyon TL borçlanma konusunda oy birliği ile yetki verildi.