GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ortaklığıyla gerçekleşecek Zübeyde Hanım Mahallesi Taziye Evi ve Kütüphanesi yapım işi geçtiğimiz ayın meclis gündeminde görüşülmüş, ilgili komisyonlara sevk edilmişti.

Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarında yapılan görüşmelerde ortaklık oyçokluğu ile kabul edildi.

İLGİLİ GÜNDEM MADDESİ ŞÖYLE:

İlgili madde şu şekilde:

Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Karşıyaka ilçesinde yapılacak olan KDV hariç 15.365.000,00-TL ihale bedelli “Zübeyde Hanım Mahallesi Taziye Evi ve Kütüphane Yapılması İşi”nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep edildiğinden; söz konusu tesisin yapımı için Karşıyaka Belediyesi inşaatın tamamlanması ile ilgili olarak yapmış olduğu 4 (dört) adet hakedişle toplam tahakkuka bağlanan 18.074.157,86-TL’nin 9.463.186,05-TL’sini ödemiş olup; Belediyemizce dördüncü hakedişle tahakkuka bağlanan 9.475.181,66-TL’nin ödenmeyen 8.610.971,81-TL’lik kısmının ödenmesi ve sonraki düzenlenecek hakedişlerde ödenmek üzere 15.365.000,00+Keşif Artışı+Fiyat Farkı+KDV bedelinin (8.610.971,81-TL’lik ödenecek tutar dahil) toplamının %50’sine karşılık gelecek tutara yönelik yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında değerlendirilerek karşılanmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Müşterek Raporu.