Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Adıgüzel Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Şehitler Caddesi No:138/A Halkapınar-İzmir adresindeki tapunun 1443 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan şuanda Meslek Fabrikası olarak kullanan 119 yıllık binada faaliyet göstermek üzere İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin işbirliği ön protokolünün imzalanmıştı. Protokol komisyon ve meclis tarafından da AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı onaylanmıştı. 

AK PARTİLİ HIZAL YARGIYA TAŞIDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Meslek Fabrikası binasında "İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi" ismiyle bir vakıf üniversitesi kurulmasına yönelik alınan meclis kararını yargıya taşımış, Meslek Fabrikası Binası'nın bir vakfa tahsis edilmesine karşı çıkmış ve kararın iptalini istemişti. 

MESLEK FABRIKASI BINASI MAHKEMELIK OLUYOR! AK PARTILI HIZAL: İZMIR’IN MALI İZMIR’DE KALSIN! HABERI IÇIN TIKLAYINIZ

KARARIN İPTALİ TALEP EDİLDİ

İzmir 2. İdare Mahkemesine açılan davada "Bahse konu olan binanın, İzmir'de yaşayan herkes tarafından "Tarihi Un Fabrikası" olarak bilindiği, İzmir'in en önemli kültürel ve tarihi zenginliklerinden biri olduğu, İzmir'de günümüze kadar ayakta durabilen az sayıdaki tarihi eserden biri olduğu, kamu yararına uygun olarak kullanılan bu binanın, bu amaçtan vazgeçilerek bir vakfın kullanımına tahsis edilmesinin, dava konusu olan meclis kararının amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun en önemli göstergesi olduğu iddia edilerek iptali istenilmektedir" ifadelerine yer verildi.  

YARGI BİNANIN TAHSİSİNE "DUR" DEDİ

Mahkeme "Meslek Fabrikası" kararını vererek, binanın Adıgüzel Vakfı'na tahsisine "Dur" dedi. 

"BİNANIN BEDELSİZ KULLANIMINA İZİN VERİLİYOR"

Dava karar yazısında, "Dava konusu Büyükşehir Belediye Meclisi kararına konu "İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi" kurulmasına ilişkin işbirliği ön protokolünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Şehitler Caddesi No:138/A Halkapınar-İzmir adresindeki tapunun 1443 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binada Adıgüzel Eğitim, Kültür, Araştırma, Yardımlaşma ve Sağlık Vakfı tarafından 'İzmir Tarım ve Teknoloji Üniversitesi' kurulması için vakfın kullanımına bedelsiz olarak izin verildiği görülmektedir" ifadelerine yer verildi. 

"İHALE SONUCU TAHSİS EDİLEBİLİR"

Karar'da şu ifadelere yer verildi:

"Davaya konu taşınmazın, bedelsiz olarak eğitimle ilgili bir proje için tahsis edildiği, bu yönde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınmış bir onayının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Belediyelerin taşınmazlarıyla ilgili yetki ve imtiyazlarını kullanırken, özel hukuk kişileri gibi mutlak ve sınırsız bir mülkiyet hakkına sahip olmadığı; belediyenin kuruluş amacı ve görevleriyle sınırlı olan bu yetkinin ancak kamu yararı doğrultusunda ve yasada da belirtildiği gibi yalnız mahalli müşterek nitelikli bir belediye hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılabileceği açık olduğundan taşınmazı üzerinde bu amaçla yapacağı tahsis işleminin yine belediyenin zarara uğratılmamasını teminen ihale sonucu alacağı karara göre kurabileceği değerlendirilmiştir 

"BELEDİYE VE DEVLET İHALE KANUNLARINA AÇIKÇA AYKIRI"

Belediyeye Kanun'la verilen eğitimle ilgili bir görev bulunmayışı ve eğitimle ilgili yalnız okul bina inşaatı bakım ve onarımından ibaret bir görev ve sorumluluğunun bulunması karşısında; davalı belediyenin taşınmazının özel bir vakfın kullanımına izin verilmesine ilişkin işlemin; belediyece yürütülen mahalli ve müşterek bir belediye hizmetine ilişkin olmadığı gibi; bedel alınmaması nedeniyle taşınmazın değerlendirilmesinden elde edilecek gelirin mahalli bir hizmette de kullanıldığını söylemeye imkan olmadığı; diğer yandan 2886 sayılı Yasa hükümlerine aykırı olarak ihale yapılmaksızın taşınmazın kullanımına izin verildiği anlaşıldığından; Belediye ve Devlet İhale Kanunlarına açıkça aykırı olduğu görülmüştür. Büyükşehir Belediyesi meclisi kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır"