GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki ESHOT Genel Müdürlüğü'nün 2024 Mali Yılı Bütçesinde Gider 11 milyar 290 milyon TL, gelir  ise 8 milyar 890 milyon TL olarak teklif edildi. Teklif İBB'nin Kasım ayı oturumunda meclisin onayına sunulacak. 

GELİR BÜTÇESİ KALEMLERİ

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün gelir kalemleri kapsamında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2 milyar 746 milyon 104 bin TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6 milyar 004 milyon 300 bin TL, Diğer Gelirler 14 milyon 250 bin TL, Red ve İadeler 654 bin TL olarak öngörüldü.   

FARK FİNANSMANLA KARŞILANACAK

2024 Mali Yılı Bütçesi Gelir 8 milyar 890 milyon TL, Gider 11 milyar 290 milyon TL arasındaki fark 2 milyar 400 milyon TL Net Finansman ile karşılanacağı kaydedildi. 

GİDER BÜTÇESİ KALEMLERİ

Genel Kamu Hizmetleri 1 milyar 022 milyon 948 bin TL, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 134 milyon TL, Ekonomik İşler ve Hizmetler 10 milyar 132 milyon 252 bin TL Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri  800 bin TL belirlenirken, ekonomik sınıflandırma düzeyinde ise; personel Giderlerine 364 milyon 038 bin TL Sosyal Güvenlik Kurumu Devir Primi Gideri 33 milyon 201 bin TL, Mal ve Hizmet Alımlarına  7 milyar 882 milyon 329 bin TL, Faiz Giderlerine 77 milyon 949 bin TL, Cari Transferlere 65 milyon 636 bin TL, Sermaye Giderlerine 2 milyar 086 milyon 847 bin TL, Borç vermeye 155 milyon TL, Yedek Ödeneklere ise 625 milyon TL’lik ödenek teklif edildi.