29 Ağustos’ta “yaşlılık” nedeniyle öldüğü bildirilen 37 yaşındaki bir yunus (afalina, şişe burunlu yunus), 30 Ağustos günü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolündeki Hayvanat Bahçesi’nde, Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ilgililerinin gözetiminde gömüldü.

Ölen yunus için nekropsi yapılmadığı fakat oldukça zayıf olduğunun görüldüğü öğrenildi.

Yunusun ölümünden iki hafta sonra aynı tesiste ikinci bir hayvan ölümü daha 13 Eylül’de meydana geldi.,Muratpaşa Belediyesi İlçe Tarım Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre, bu kez 2 yaşındaki bir fok can verdi. Düzenlenen tutanakta ölüm nedeninin viral/bakteriyel olduğu, bu nedenle hayvanın durgunluk ve iştahsızlık belirtileri gösterdiği yazıldı.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü’ne bağlı yetkililer ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgililerinin  fokun gömülmesi için çalışmaları sürdürdüğü ve viral/bakteriyel bir rahatsızlık söz konusu olduğu için kireç temin edilmeye çalışıldığı öğrenildi. 

Son iki haftada gösteri için kullanılan iki hayvanın ölümü, dikkatleri bir kez daha yunus parklarındaki sistematik zulme yöneltiyor.

Doğal yaşam alanlarının dışına çıkarılarak dar alanlarda gösteri ve rant için sömürülen deniz canlıları, hayatlarını esir olarak sürdürmek zorunda bırakılıyor. 

Hayvan hakları savunucuları, yıllardır yunus parklarının kapatılması ve içlerinde bulunan deniz canlılarının rehabilite edilerek doğal ortamlarına bırakılması için mücadele ederken, AKP hükümeti bu taleplere duyarsız kalmayı sürdürüyor. 2021 yılında Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapılırken yunus parkları ile ilgili olarak aşağıdaki madde kabul edilmişti: 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaktır.

Mevcut işletmeler, herhangi bir nedenle eksilen hayvan sayısını tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın izni olmadan işletme hakkını devredemez, on yılın sonunda faaliyetine son verir. Bu işletmelerin hayvanların etolojisine uygun olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Bu maddede belirtilen yasaklara aykırı davrananlara hayvan başına yirmi beş bin Türk lirası idarî para cezası verilir.”

Cezaların caydırıcılıktan uzak olması, var olan yunus parklarının kapatılmak yerine 10 yıl daha açık tutulması, çoğu kayıt dışı olarak ülke dışından getirilen bu canlıların sömürülmelerine ve sonunda da trajik şekilde ölümlerine yol açıyor.