GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarın gerçekleşecek olan son toplantısının gündem maddeleri açıklandı. 

Açıklanan maddeler arasında İZSU Genel Müdürlüğü'nün yatırım ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 250 milyon liralık kredi alması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verilmesi yer alıyor.

Açıklamada yer alan madde şöyle; 

Büyükşehir Belediyemizin bağlı kuruluşu olan İZSU Genel Müdürlüğünün İller Bankası A.Ş'den kullanacağı, yatırım ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere yurt içi borçlanmaları için toplam 250.000.000,00-TL (faiz hariç) tutarına kadar gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirememesi ve/veya kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediyemizin Hazine ve Maliye Bakanlığınca ve/veya Banka tarafından dağıtılan yasal paylarının mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesi ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç SOYER'e yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi.