GÜNDEME BAKIŞ- Mülkiyeti Kiraz Belediyesi’ne ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve içerisinde hastane, TOKİ Konutları, Okul ve alış-veriş merkezilerini de kapsayan “Yeni Kiraz Planları” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden askıya çıkarıldı.
Planlarla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni imar planı hazırladı. 


İşte askıya çıkan planlarda yapılan değişiklikler:
- 1/1000, 1/5000 ve 1/25000 planlara ek olarak 1/100.000 Plan üretilmiştir.
- TİCK alanlarında "tamamı konut olmamak üzere en fazla ticaret kullanım oranı %30" oranı belirlenmiştir.
- Donatı alanlarında; yapılaşma koşulları belirlenmiştir.
- Plana ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğünden tekrar görüş alınmıştır.
-İZSU itirazında belirtilen Alt kotlarda 25*25 T.A. (terfi istasyonu) eklenmiştir.
-İptal sebebi olarak ifade edilen plan tekniklerine ilişkin maddi hatalar giderilmiştir.
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın söz konusu olan imar planı ile ilgili yayınladığı yazı şu şekilde;
"Bakanlığımızın 17.01.2024 tarihli ve 8534986 yazısı ile İzmir 2. İdare Mahkemesi'nin 2021/2150 esas sayılı açılan davada 07.09.2023 tarihinde 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına "Yürütmeyi Durdurma Kararı"ndaki gerekçeler göz önüne alınarak İzmir ili, Kiraz İlçesi, Arkacılar Mahallesi, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 ve 626 Parseller (eski 0 ada 1 parsel) ile bir kısım kadastral boşluğu kapsayan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan açıklama raporları 17.01.2024-15.02.2024 tarihleri arasında 30 gün süreyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi, No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Zemin Kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir) eş zamanlı olarak İzmir Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir."