GÜNDEME BAKIŞ – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir’de Teknoloji Geliştirme Bölgesi müjdesinin ardından 2021 yılında düğmeye basılmış ve plan hazırlanmıştı. Urla’da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüsünde yapılacak dev projenin alanın genişletilmesine karar verildi. Bununla ilgili yeni bir plan yapıldı. Hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıktı.

PLANLAMA ALANI 12 HEKTAR

Hazırlanan plan raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Planlama Alanı Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesi sınırları içinde, İzmir – Çeşme Yolu üzerinde yer almaktadır. Söz konusu planlama alanı; 403 ada 2-3-4-5-6-21-22-23-24-25-26 parsellerini ve 333 ada 475 parseli kapsamaktadır. 04.06.2022 tarih ve 31856 sayılı resmî gazetede 5670 sayılı karar ile 'İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Güney Yerleşkesi Ek Alanı’ olarak ilan edilmiştir. 07.10.2002 tarih ve 2002/4889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 13.03.2017 tarih ve 2017/10064 sayılı Kararname ile sınırlarında değişiklik yapılması hakkındaki karar yürürlüğe konulmuştur Planlama alanının toplam büyüklüğü yaklaşık 12 hektardır. Türkiye’nin teknoloji, inovasyon ve girişimcilik üssü olma yolunda hızla ilerleyen bölgeye olan talepleri Teknopark İzmir halihazırda karşılayamaması nedeni ile ek bölgeye ihtiyaç duyulmuştur. 04.06.2022 tarih, 5670 sayı ile Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan, 403 ada 2-3-4-5-6-21-22-23-24-25-26 parselleri kapsayan 7,6 ha’lık alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Güney Yerleşkesi Ek Alanı olarak ilan edilmiştir.  Bu nedenle İzmir ili, Urla ilçesi, Gülbahçe Mahallesinde yer alan 403 ada 2-3-4-5-6-21-22-23-24-25-26 parseller ile 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. Maddesi Uyarınca Bakanlık Makamının 01.11.2019 tarih ve 256858 sayılı oluru ile etkileme geçiş süreci yapılaşma koşulları süreci tamamlanma aşamasında mevcut Teknopark İzmir alanını kapsayan toplam 3.9 ha’lık alanda plan değişikliği yapılması gereği doğmuştur. Bu kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu, meri İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Korunan Alanlara Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik hükümleri, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği başta olmak üzere, ilgili mevzuat uyarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği çalışmaları yapılmıştır”