Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 46 bin kişi azalarak 3 milyon 168 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %9,1 olarak belirlendi. İşsizlik oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde %7,5 ve kadınlarda %12,3 olarak hesaplandı.

Eylül ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 31 milyon 686 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,2 puan düşüşle %48,3 olarak kaydedildi. İstihdam oranı erkeklerde %65,8, kadınlarda ise %31,2 olarak belirlendi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı %53,2 olarak gerçekleşti. İş gücü, Eylül ayında bir önceki aya göre 105 bin kişi azalarak 34 milyon 854 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 ve kadınlarda %35,6 olarak hesaplandı.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı Eylül ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %16,7 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %13,8, kadınlarda ise %22 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,2 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı Eylül ayında %21,8 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.