GÜNDEME BAKIŞ - Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,1'ini oluşturdu. Genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

İZMİR'İN YÜZDE 13'Ü GENÇ

ADNKS sonuçlarına göre İzmir'de 2023 yılında 4 milyon 479 bin 525 olan toplam nüfusun yüzde 13'ünü genç nüfus oluşturdu. Kentte 15-24 yaş aralığında 582 bin 377 genç bulunurken bunların 302 bin 189'unu erkekler, 280 bin 188 kızlar oluşturdu. 

Asdagfd4432423

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,5 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt izledi.
Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili %12,2 ile Muğla ve %12,4 ile Ordu izledi.

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2023 yılında %96,4'ünün hiç evlenmemiş, %3,5'inin evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %86,8'inin hiç evlenmemiş, %12,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2023 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %45,5 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, %23,7 ile başarı, %12,6 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %42,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %25,6 ile başarı ve %15,5 ile para takip etti. Genç kadınlarda ise %49,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,7 ile başarı ve %16,6 ile sevgi takip etti.