Cumhurbaşkanlığı kararıyla Torbalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 62,6 hektar genişleyecek. Yeni alana Karma ve Mobilya OSB kurulacak. Projenin detayları da belli oldu. Plan kararında, “İzmir Kent Merkezi'nde yer alan mobilya imalathanelerinin ve mobilyacılık sektörüne ait diğer yan kuruluşlarının bu bölgeye taşınması hedeflenmektedir. Kent merkezinde bulunan Mobilyacılık sektörüne yönelik küçük ölçekli işletmelerin, organize sanayi bölgesi içinde oluşturulacak muhtelif büyüklükteki sanayi parsellerinden veya hizmet destek alanı, ticari alan gibi fonksiyonların planlanması ile birlikte bu alanlardan tahsis yapabilmesi planlanmaktadır” denildi.

GÜNDEME BAKIŞ – Torbalı’da 66,58 hektar üzerine kurulu OSB, 62,66 hektar daha büyüyecek. Yeni plan kararıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“08.10.2012 tarihinde onanmış ve yürürlükte bulunan "1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı" değişikliğine konu Torbalı Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı meri planda "tarım alanlar" lejandi alanda kalmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak kesinleştirilen 62,6 hektar organize sanayi bölgesi genişleme yer seçim alanının "tarım alanları" lejandından çıkarılarak 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile "Organize Sanayi Bölgesi alanı amaçlı plan degişiklik teklif edilmektedir. Plan değişikliği teklif L18-C4 numaralı pafta üzerinde hazırlanmış olup, planlama alanı 529 500/530.00 dusey ve 4 216,600-4217 700 yatay koordinatlar arasında yer almaktadır. Plan çalışmaları sonucunda faaliyete geçecek olan organize sanayi bölgesinde, İzmir Kent Merkezi'nde yer alan mobilya imalathanelerinin ve mobilyacılık sektörüne ait diğer yan kuruluşlarının bu bölgeye taşınması hedeflenmektedir. Kent merkezinde bulunan Mobilyacılık sektörüne yönelik küçük ölçekli işletmelerin, organize sanayi bölgesi içinde oluşturulacak muhtelif büyüklükteki sanayi parsellerinden veya hizmet destek alanı, ticari alan gibi fonksiyonların planlanması ile birlikte bu alanlardan tahsis yapabilmesi planlanmaktadır. Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nin unvanı bu amaç doğrultusunda "Torbalı Karma ve Mobilya Organize Sanayi Bölgesi" olarak değiştirilmiştir"

Bodrum'da faizle para ve darp; 3 gözaltı  Bodrum'da faizle para ve darp; 3 gözaltı