GÜNDEME BAKIŞ - Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'nden Menderes Belediyesi'nin mülkiyeti belediyeye ait 9 adet taşınmazı ihale yoluyla satma kararına tepki geldi. 

ŞPO İzmir Şubesi Menderes Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta ihaleye çıkaracağını duyurduğu 9 taşınmaz ile ilgili aldığı satış kararı hakkındaki açıklamasında, "Söz konusu taşınmazların satışının yerel seçimlere sayılı günler kala yapılması şüphe uyandırıcıdır. Menderes halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. 

Adsız-5

Oda'dan yapılan açıklama şu şekilde;

“Menderes Belediye Başkanlığı 14.03.2024 tarihinde resmi internet sitesi üzerinden [1] toplam 9 adet taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık ihale usulü ile satışının yapılacağını kamuoyuna duyurmuştur.

Hatırlatıyoruz;

Kamuya ait olan ve halkın barınma, gıda ve kamusal ihtiyaçlarına cevap vermek için değerlendirilmesi gereken taşınmazların satışa konu edilmesi KAMU YARARINA AYKIRIDIR!

Yerel idarelerin asli görevlerinden biri sağlıklı, yaşanabilir ve adil kentsel çevreler yaratmak için KAMU MÜLKLERİNİ ARTIRMAK VE KAMUSAL HİZMET SUNMAKTIR!

Söz konusu taşınmazların satışının yerel seçimlere sayılı günler kala yapılması ŞÜPHE UYANDIRICIDIR!

Yerel idarelerin yaşadıkları finansman krizinde bir formül olarak ele alıp her fırsatta gözden çıkardığı kamu mülklerinin satışına karşı, kamuya ait olan mülklerin halka hizmet sağlamak üzere kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Menderes halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz”