GÜNDEME BAKIŞ - 2019 yılında özelleştirilen Altun Yaşam Projesi’nin bulunduğu taşınmaza, Buca Belediye Başkanlığı tarafından planlara aykırı ruhsat verildiği iddia edildi. İzBB ruhsatın iptaliyle ilgili mahkemeye gitti.

ODADAN BİR AÇIKLAMA

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nden, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

RUHSATIN İPTAL EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ!

“İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde "Yençok:15 Kat" olacak şekilde inşaat izni oluşmasını sağlayan yapı ruhsatı, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlenmiş olup açıkça yürürlükteki plan notlarına, mevzuata ve usule aykırılık taşımaktadır. Uyarıyoruz; Buca’da da kent suçlarına izin verilmemeli. Buca Belediyesi işlediği hukuksuzluktan derhal vazgeçmelidir. İdarelerin hukuka aykırılığını tespit etmiş oldukları işlemler için geri alma veya kaldırma yolunu işletmeleri hukuken mümkündür. Plan notlarına aykırı olarak düzenlenen ruhsatı dayanak haline alan inşaat derhal durdurulmalıdır”