GÜNDEME BAKIŞ – Sayıştay’ın 2022 yılı denetim raporu açıklandı. “İşçilerin Kanunda Belirtilen Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması” başlığı altındaki bulguda, “Tablodan da anlaşılacağı üzere kadrolu ve sürekli işçilerin birikmiş yıllık izin günleri bulunmaktadır.  Üniversite, pandemi sürecinde; personeller arasında hastalık sebebiyle izinler, zorunlu idari izinler, dönüşümlü çalışma koşulları sebebiyle yıllık izinlerde birikme yaşandığı ifade edilmiştir. Buna göre Üniversitenin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hareket etmesi ve işçilerin yıllık izinlerinin ücrete dönüşmemesi için, işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık izinlerini, ilgili yıl içerisinde kullandırmaları, işçilerin önceki yıllardan hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinlerini ise en geç 3 yıl içinde kullandırmaları gerekmektedir” denildi.

Yaklaşık 500 işçinin içeride izin alacağı bulunuyor.

“Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Personeline Kanunda Yer Alan Yasal Sınırın Üzerinde Fazla Çalışma Yaptırılması” başlıklı bulguda ise şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sürekli işçi statüsünde görev yapan kişilerin 4857 sayılı İş Kanunu’na aykırı olarak bir yıl içerisinde fazla çalışma sürelerinin toplamının 270 saati aştığı görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda 127 sürekli işçiye 270 saati aşacak şekilde fazla mesai yaptırıldığı tespit edilmiştir. Döner Sermaye İşletmesi, 2023 yılında fazla mesai çalışmalarında 270 saatin üzerine çıkılmaması hususuna titizlikle riayet edileceğini ifade etmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca işçilere bir yılda yaptırılan fazla çalışmanın süresinin 270 saati geçmemesi sağlanmalıdır!