Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş ve Hatay depremlerine ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, 1999 Marmara depreminden 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıp oluştuğu kaydedildi.

Depremin maliyeti ise yaklaşık 103,6 milyar dolar (2 trilyon TL) olarak hesaplandı.

Bu rakamın 2023 yılı milli gelir beklentisinin yüzde 9'una denk geldiği bildirildi.