GÜNDEME BAKIŞ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkit Arama Genel Müdürlüğü tarafından İzmir ili 1626 Numaralı Ruhsat sahasının 5400 m2’lik kısmı kullanılarak jeotermal kaynak arayacak. 

10 MİLYON TL

Yaklaşık 10 milyon lira değerindeki proje kapsamında Bayındır İlçesi Turan Köyü Mevkiinde bir adet sondaj çalışması yapılacak. Mera arazisinde açılacak Turan-1 sondaj kuyusunun derinliği 2250 metre olacak. Sondaj çalışması sonrasında jeotermal akışkana ulaşılması durumda MTA Genel Müdürlüğü adına tescilli ruhsat ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamında ihale yoluyla devredilecek. İşletme aşamasındaki tüm izinler sahayı alan tüzel/özel kişiler/teşebbüsler tarafından alınacak.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MTA'nın bu projesiyle ilgili ÇED gerekli değildir kararı verdi.