GÜNDEME BAKIŞ - TMMOB Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İzmir Şubeleri, İzmir'de 4 ve Aydın'da 1 olmak üzere 5 belediyenin kamu mallarını satışa çıkarması ile ilgili bir yazılı açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, İzmir'de Dikili, Seferihisar, Balçova ve Menemen belediyeleri ile Aydın'dan Didim Belediyesi tarafından satışa çıkarılan söz konusu taşınmazların satışa konu edilmeden halkın gıda, barınma, kamusal alan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğine değinildi. Ayrıca alınan kararların kamu yararına aykırı olduğu ifade edildi.

İşte yapılan o açıklama;

Dikili Belediye Başkanlığı, Menemen Belediye Başkanlığı ve Seferihisar Belediye Başkanlığı resmi internet siteleri üzerinden, Balçova Belediye Başkanlığı ve Didim Belediye Başkanlığı ise Basın İlan Kurumu İlan Portalı üzerinden olmak üzere 5 ilçede toplam 24 adet taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. ve 45. maddelerine istinaden kapalı ve açık teklif (artırma) usulü ile satışının yapılacağını kamuoyuna duyurmuştur.

Satış konusu edilen taşınmazların nitelikleri incelendiğinde arsa, zeytinlik ve tarla vasıflı oldukları görülmektedir. Söz konusu taşınmazlar satışa konu edilmeden halkın gıda, barınma, kamusal alan ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde değerlendirilmesi gerekirken, hangi nesnel gerekçelerle satışa konu edilmekte oldukları anlaşılamamaktadır. Satış işlemlerinin yaklaşan yerel seçimler öncesinde gerçekleştirilecek olması düşündürücü olmakla birlikte, bahse konu satış işlemleri ne gerekçeyle olursa olsun kabul edilemez niteliktedir. Kamuya ait taşınmazların kamu elinde tutularak kamuya hizmet için değerlendirilmesi yerine satışa konu edilmesi kamu yararına aykırıdır!

Yerel idarelerin yaşadıkları finansman krizinde bir formül olarak ele alıp her fırsatta gözden çıkardığı kamu mülklerinin satışına karşı, kamuya ait olan mülklerin halka hizmet sağlamak üzere kullanılması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyor, Dikili, Menemen, Balçova, Seferihisar ve Didim halkının yararına olmayan taşınmaz satışlarının durdurulması için yetkilileri sorumlu davranmaya davet ediyoruz.