GÜNDEME BAKIŞ- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İzmir’in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan alana ile ilgili yeni sit kararı verdi. İzmir’in Efes Selçuk ilçesinde bulunan 346 ada 2 ve 3 parsellerinde bulunan 3. Derece arkeolojik sit alanda bulunan kalıntılar neticesinde 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak değiştirildi.

Atatürk Mahallesi’nde 3. Derece arkeolojik sit ve kentsel sit alanı içerisinde kalan, kuzeydoğusunda Ayasuluk Kalesi ve St. Jean Anıtı, kuzeybatısında İsa Bey Camii, batısında İsa Bey Hamam’ı güneybatısında Kılıçarslan Camii ile Artemis Tapınağı bulunan parsellerde Müze Müdürlüğü  tarafından yapılan kurtarma kazısında; mermer döşemeli avlu ve maksem yapısıyla birlikte 7 odadan oluşan mimari buluntu, Roma, Bizans, Venedik, Aydınoğlu Beyliği ve Osmanlı Dönemi’ne ait çok sayıda sikke, MS. 12. Ve 13. Yüzyıllara ait seramik kap ve amorf seramik parçaları ile bir adet kadın büstü ve Eros heykelciği bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgenin 3. Derece arkeolojik sit statüsünü 1. Derece arkeolojik sit olarak değiştirildi.