Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Yasin
Tebareke
Amme
Kadir Suresi
İnşirah Suresi
Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.


KADİR GECESİ OKUNACAK TESBİHLER

100 "Elem neşrah leke sadrak..."
100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."
100 defa da Resûlullah (s.a.v.)
100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"
100 La ilaheillallah
100 Elhamdülillah
100 Allahü Ekber
100 Sübhanallah
100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.
100 Salavat( Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)
- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kim bu duayı üç defa okursan Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")


PEYGAMBER EFENDİMİZİN (s.a.v.) KADİR GECESİ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesi'ne oldukça önem verirdi ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni"

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.