Kurul tarafından bölgede yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulgular ışığında bazı alanlar birinci derece arkeolojik sit ilan edildi.

Antik yolun Roma Dönemi zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de bahsedilen yolun Manisa-Bergama, Bergama-Menemen-Güzelhisar güzergâhı arasında kervan yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor. Yolların devamının tahribatlar nedeniyle izlenemediği kurul raporunda yer aldı.

Kurul ayrıca yol güzergâhında yer alan su kuyularını da kültür varlığı olarak tescil etti. (Ertan Gürcaner / Sabah)