GÜNDEME BAKIŞ – Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuda tasarruf genelgesi yayınlamaya hazırlanırken; Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı İzmir Valiliği’nin ek hizmet binası projesine onay verdi.

DENİZ YAKIN

Konak Mersinli Mahallesi’nde inşa edilecek projeyle ilgili, “Söz konusu 8623 ada 6 numaralı parselde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2022 tarih ve 05.301 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının; İzmir 7.İdare Mahkemesinin 10.10.2023 tarihli ve 2022/1677 Esas Nolu 2023/1885 Nolu kararı ile iptal edilmesi dolayısıyla alanın plansız kalması sebebiyle 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hazırlanması gerekliliği oluşmuştur. İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının mevcut binasının konum ve kapasite açısından yetersiz olması ek hizmet binası ihtiyacı hasıl olmuştur. Ekte sunulan, yapılması düşünülen hizmet binası avan projesi öneri plan ile TAKS: 0.60, KAKS: 3.00 olarak planlanmıştır” bilgisi paylaşıldı.

ONAY GELDİ

Bakanlığın yazısında işe şöyle denildi:

“Bakanlığımızın 29.04.2024 tarihli ve 9331137 sayılı yazısı ile; İzmir Valiliği (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) tarafından İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8623 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde İzmir Valiliği Ek Hizmet Binası yapılması amacıyla Resmi Kurum Alanı kullanım kararı getirilmesine ilişkin hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97(ç) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı, bildirilmiştir”