GÜNDEME BAKIŞ-  Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki iki bölgeyi arkeolojik SİT alanı ilan ederek koruma alına aldı.
Kemalpaşa'nın Ören 75.yıl Cumhuriyet Mahallesi ve Damlacık mahallesi sınırlarında bulunan iki yerin sınırlarında bulunan arkeolojik kalıntılar nedeni ile SİT alanı ilan ederek koruma altına aldı.

ARKEOLOJİK YERLEŞİM YERİ

Hazine mülkiyetine kayıtlı olan Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinin Kültür ve Turizm bakanlığının yaptığı çalışma ve incelemeler neticesinde arkeolojik yaşam kalıntıları bulunması nedeni ile 3. derece Arkeolojik SİT olarak tesil edilmesine karar vererek koruma altına aldı.

Orman niteliğinde kayıtlı olan Damlacık mahallesinin sınırlarında bulunan arkeolojik kalıntırlar nedeni ile yine yapılan incelemeler neticesinde SİT alanı olarak koruma altın alınmasına gerektiğine karar veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazetede söz konuu alanları parsel ge gereçeleri ile duyurdu.

 Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde, hazine mülkiyetinde ve orman niteliğindeki 309 ada 1 parsel numaralı taşınmazın sit talebi ile ilgili Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 27.04.2023 tarih ve 2023446 sayı ile kayıtlı rapor gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan yüzey incelemeleri kapsamında tespiti yapılan alanın tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğüne iletilmiş olan kurum görüşleri ve konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.07.2023 tarih ve 2163591 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesinde, hazine mülkiyetinde kayıtlı 309 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kararımız eki 1/2000 ölçekli harita üzerinde işaretlendiği şekli ile "Ören 75. Yıl Cumhuriyet Arkeolojik Yerleşimi" adı ile 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

 İzmir İli. Kemalpaşa İlçesi, Damlacık mahallesinde bulunan tapunun Orman niteliğindeki 2177 ada 1 parsel numaralı taşınmazının bir bölümünde kalan alanın İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.04.2023 tarih ve 18043 sayılı kararı gereği tesciline ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi gereği Kurul Müdürlüğüne iletilmiş olan kurum görüşleri ve konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12/9/2023 tarih ve 2249397 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Damlacık mahallesinde bulunan tapunun Orman niteliğindeki 2177 ada 1 parsel numaralı taşınmazının bir bölümünde kalan alanın kararımız eki kadastral harita üzerinde işaretlendiği şekli ile 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.