GÜNDEME BAKIŞ - Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerinin disiplin amirliği görevinden sorumlu Başsavcı Vekili Ömer Doğruöz, Uzlaştırma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Tahsin Kotan, Örgütlü Suçlar-Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosuna Başsavcı Vekili Mehmet Alyaprak görevlendirildi.

İzmir Adliyesi’nde, idari yönden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarının denetimini sağlamak ve kurum müdürlerinin disiplin amirliği görevine Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, İdari İşler Müdürlüğüne ait görevlerden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Onur Dinç, Basın Suçları Soruşturma Bürosu ve Cumhuriyet Savcısı ve Hâkimler ile ilgili suçları soruşturma bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Bekir Şahiner, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu ve Uyap Biriminden sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Nadir Yağcı, Müracaat İşlemleri Bürosu sorumlu Başsavcı Vekili Mehmet Akif Dönertaş, Adli Görüşme Odalarının işleyişinden sorumlu Başsavcı Vekili Soner Gül, Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu sorumlu Başsavcı Vekili Dr. Özkan Gürdoğan, faili meçhul cinayetlerden sorumlu Başsavcı Vekili Muhammet Sağlam, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli personelin görevlendirmesini yapmakla sorumlu Başsavcı Vekili Halil Sezgin, İdari İşler Müdürlüğünden sorumlu Başsavcı Vekili Tuncay Çelik, Uyuşturucu ile İlgili Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili Orhan Biçicioğlu oldu.