Sayıştay Başkanlığı'nın İZBETON'a ilişkin 2021 yılı raporunu yayınladı.

Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - Sayıştaş Başkanlığı belediyeler ve iştiraklerine ilişkin 2021 yılı denetim raporlarını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'ye yönelik hazırlanan raporda "Asfalt Molozu Kırım İşi İçin Büyükşehir Belediyesinden Bedel Alınmaması, Mahkeme Aşamasında Olan Diğer Çeşitli Alacaklara Karşılık Ayrılmaması, Hizmet Alım İşi İhalelerinde Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yanlış Yapılması, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Borçlarının Vadesinde Ödenmemesi Sebebiyle Gecikme Cezasının Ödenmesi, İşçilere Mevzuatta Belirlenen Sürenin Üzerinde Fazla Çalışma Yaptırılması, İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması" bulgularına yer verildi. 

Boğazına şeker kutusu kapağı kaçtı... Heimlich manevrası ile kurtuldu Boğazına şeker kutusu kapağı kaçtı... Heimlich manevrası ile kurtuldu

"FİYAT FARKI HESAPLAMALARI YANLIŞ"
İZBETON'un Sayıştay Raporunda geçtiğimiz yıl alacaklı firmalara yapılan ödemelerde fiyat farkı hesaplamalarının yanlış yapıldığı bu nedenle fazla para ödendiği, söz konusu hatanın 2022 yılında düzeltilerek, ödenen fazla paranın geri tahsil edildiği ancak tahsilatın 2021 mali tablolarında yer almadığı kaydedildi. Raporda konuya ilişkin, "Yapılan incelemede, şirket tarafından yapılan bazı hizmet alım ihalelerinin fiyat farkı hesaplamalarında temel endeks olarak ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki ayın alındığı ve akaryakıt girdisi için özel tüketim vergisinde meydana gelen değişiklikler için mevzuatta öngörülen kesintilerin yapılmadığı ve bu suretle yüklenicilere 843.254,00-TL mevzuata aykırı ödeme yapıldığı görülmüştür. Bu itibarla şirket zararına neden olan bu hatalı uygulamaların düzeltilerek mevzuata uygun fiyat farkı hesabının yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Mevzuata aykırı olarak ödendiği tespit edilen fiyat farkı tutarları 2022 yılında ilgili firmalardan tahsil edilmiştir. Ancak yapılan bu tahsilat 2021 yılı mali tablolarında yer almamaktadır" ifadelerine yer verildi. 

"VERGİ VE SGK BORCU ZAMANINDA ÖDENMEDİ"
İlgili rapordaki bir diğer madde ise; Vergi Borcunun Vadesinde Ödenmemesi Sebebiyle Gecikme Cezası Ödenmesi oldu. Yapılan incelemelerde, şirket tarafından vergi borcu vade tarihlerinin geçirilmesi sebebiyle 780 bin 364,36 TL gecikme cezası ödendiği belirtildi.

PERSONELE FAZLA MESAİ
İZBETON'a ait rapordaki maddelerin bir diğeri ise şöyle:
Şirket bünyesinde çalışan işçilere ait fazla çalışma süreleri incelendiğinde, çok sayıda personele 4857 sayılı İş Kanunu’nda yıllık olarak belirlenen 270 saatin üzerinde fazla çalışma yaptırıldığı görülmüştür. Yıllık fazla çalışma süresi en fazla olan ilk 10 personele örnek olarak yer verilmiş olup personelin birçoğunun 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenen yıllık üst limitin üzerinde çalıştığı tespit edilmiştir. Bu durum fazla çalışmanın istisnai bir durum olmaktan çıkarılıp, Şirket bünyesinde bir çalışma şekli haline getirildiğini göstermektedir. Öte yandan raporda yıllık izinlere de dikkat çekilerek, "Şirkette çalışan işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında düzenli olarak kullandırılmadığı ve bu nedenle birikmiş yıllık izin sürelerinin bulunduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.