Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen İzmir İş Dünyası buluşmasında konuştu. Kestelli, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Programı olumlu bulduğunu kaydederek, özellikle İzmirli tarım iş dünyasının beklediği destek ve teşvikleri Bakan Bolat'a iletti. 

KESTELLİ: "ŞANSLI ŞEHİRLERDENİZ"

İBakan Bolat'ın iş dünyası buluşmasında konuşan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "İzmir her ne kadar Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti olsa da İzmir iş dünyasının temsilcileri olarak bizler kalabalıklar içinde bile birbirimize her zaman ulaşma şansına sahip, kardeş odalarımızla ve ilgili kurumlarla birlikte akıl üretme ve hareket etme kültürünü önceleyen şanslı şehirlerdeniz. Bu hasletle diğer kentler arasında özel bir yere sahip olduğumuza inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üç ay gibi kısa bir süre önce açıklanan yeni kabinenin bir üyesini, çok değerli Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ağırlıyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sayın Bakanım, binlerce yıldır önemli bir liman ve kadim bir ticaret kenti olan Güzel İzmir’imize hoş geldiniz; şeref verdiniz" dedi.

"PEK ÇOK KONUDA ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYORUZ"

Kestelli'nin açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Nitelikli eğitiminiz, akademik kariyeriniz, iş dünyasında ve iş dünyası örgütlerindeki uzun yıllara dayanan birikiminiz ve siyaset yolculuğunuzdaki deneyiminiz sayesinde bugünkü buluşmamızın hepimiz açısından son derece ufuk açıcı olacağına, sorun ve beklentilerimizi en iyi şekilde çözümleyeceğinize inanıyorum. İzmir Ticaret Borsası, 132 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alıyor. Üyelerimizin temel işi tarımsal ürünlerin ticareti. Ama biz kendimizi, “Tarımın Servetini Dönüştürmek” ifadesiyle tanımladığımız bir nitelikli değişim-dönüşüm hareketinin önemli bir oyuncusu olarak konumlandırıyoruz. Dünyanın bu en bereketli topraklarında binlerce yıldır demlenen değerleri, hakkını vererek geleceğe taşımak için İTB olarak gücümüz yettiğince projeler geliştiriyor, birçok ilke imza atıyor, pek çok konuda öncü rol üstleniyoruz.

"TARIM TEKNOLOJİ MERKEZİ İLE FARK YARATIYORUZ"

Ülkemizin ilk vadeli işlemler borsası olan ve daha sonra Borsa İstanbul ile birleşen VOB, Ülkemizin ikinci, pamuk ürününde ise ilk lisanslı deposu olan ELİDAŞ Ve yine ülkemizin ilk yetkili sınıflandırıcı şirketi olan İZLADAŞ Borsa olarak ülkemize kazandırdığımız önemli yatırım projelerimiz arasında başı çekiyor.  Ayrıca, bölgemizin öne çıkan tarım ürünleri ile ilgili sorunların ve çözüm süreçlerinin takibi, nitelikli salon işlemlerimiz, ürettiğimiz ve uyguladığımız çiftçi projelerimiz, tarımı gençlere ve çocuklara sevdirme gayretimiz gibi örnek birçok çalışmayı üyelerimizle birlikte gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 

İTB şimdi de ülkemiz ve tarım sektörümüz için bir ilk olan “İzmir Tarım Teknoloji Merkezi” ile fark yaratıyor. Amacımız, İzmir’i tarımın dijital dönüşüm ve teknoloji üretim merkezi haline getirecek öncü adımlar atmak. 

"TARIM GİRİŞİMCİLİĞİ EKOSİSTEMİ KURDUK"

Özetleyecek olursam; Ülkemiz ve tarım sektörümüz için bir ilk olan İTTM’yi, tarımı sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli hale getirmek için bilgi ve iletişim sektörlerinin tarıma daha güçlü katılımını, entegrasyonunu ve tarımın dijital dönüşümünü desteklemeyi amaçlayan bir tarım girişimciliği ekosistemi olarak kurduk. Ülkemizin 3 önemli bankası; Ziraat Bankası, İş Bankası ve Denizbank yüzde yüz kendi iştirakleri ile sermaye ortağı olduğu projemizde İzmir Ticaret Odamız ve Ege İhracatçı Birliğimizin de aralarında yer aldığı birçok Oda ve Borsamızda ortak olarak yer alıyor.

"EGE GASTRONOMİ PROJESİ İLE EKONOMİK ZİNCİRİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da destek verdiği projemiz için sizin şahsınızda Ticaret Bakanlığımızın tüm ilgili birimlerine verdikleri destek için teşekkürlerimizi sunuyorum. Ege’nin yumuşak gücü olarak tanımladığımız yeme içme alanındaki derin kültürünü ve zenginliğini açığa çıkaracak Ege Gastronomi Projesi ile de tarımsal ürünlerimizin markalaşmasına ve tanıtımına katkı koyarak tüm değer zincirinin ekonomik gelişimini için çalışıyoruz.  Tüm bu özgün projelerimizi kentimizdeki iş dünyası STK’larıyla tam bir uyum ve işbirliği içinde geliştiriyoruz.

"ORTA VADELİ PROGRAMI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Bir sorunu ya da hastalığı tedavi edebilmenin temel şartının teşhisi doğru koymak olduğuna inanıyorum. Bu nedenle de açıklanan Orta Vadeli Programı çok önemsiyorum. Seçimden sonra rasyonel politikalara dönüşün ısrarla vurgulanması, mali disiplin yolunda kararlar alınması ve şeffaflık açısından önemli adımlar atılması, bir güven ikliminin oluşması için son derece değerli. Sanırım programın dört temel amacında da herkes hemfikir:  Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, Yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi, Ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi. Bunların tamamı doğru teşhisler ve hedefler.

"HEDEFLERİ SON DERECE OLUMLU BULUYORUM"

Açıklanan Orta Vadeli Programın tarımla ilgili satırbaşlarına baktığımızda da teşhisin gayet iyi yapıldığını net olarak ifade edebilirim. Çevre dostu politikalar benimsenmesi, düşük emisyonlu ve yüksek teknolojiye dayalı üretim tekniklerinin öncelikli hale gelmesi, Yeşil Dönüşüm vurgusunun sık sık tekrarlanması, uluslararası rekabet koşullarının hedef alınması, başta tarım olmak üzere tüm sektörler için yeni programın önemli artıları.

Ayrıca; Son 30-40 yılda ciddi kayıplar yaşadığımız tarım arazilerinin yeniden artırılmasına yönelik adımlar, Stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılması, Jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde sayıları artacak olan sera organize tarım bölgeleri, Lojistik maliyetin düşürülmesi için kent tarımının desteklenmesi, Gençlerimizin tarıma katılımının teşvik edilmesi, Tarımsal teknolojilerin hem geliştirilmesi hem de mevcut teknolojilerin tarıma entegrasyonunu sağlayacak uygulamalara işaret edilmesi, Ar-Ge ve eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi, Üretim kaynaklarımızın doğal sınırları olduğunu düşünürsek ürün bazında arz risklerinin ortaya konularak Üretim-İhracat-İthalat Konsolidasyon Programının hazırlanacak olması gibi hedefleri son derece olumlu buluyorum.

"ÖNERİLERİMİZİ BAKANLIKLAR İLE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dünyanın içinde bulunduğu koşullarda tarıma yönelik hedeflerin ertelenemez, vazgeçilemez, göz ardı edilemez olduğunu düşünüyorum. Bu yadsınamaz gerçek karşısında, OVP kapsamında açıklanan adımların her kesim tarafından desteklenmesi ve takibi önemli.  Özellikle vurgulamak dileğinde olduğum husus ise; OVP ile açıklanan hedefler gerçekleştirilirken ilgili tarafların da görüşlerinin alınması ve uygulamanın işbirliği ile yönetimi.  Biz bu süreçte hem İzmir Ticaret Borsası hem de İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ile üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız. Nitekim, tarım ve ticarette sektörel projeler geliştirmeye ve önerilerimizi ilgili bakanlıklar ile paylaşmaya devam edeceğiz. 

Yeni üyesi bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Dijital Tarım Teknolojileri Teknoloji Yol Haritası Çalışma Grubu’nda ulusal tarım teknolojilerinin geliştirilmesi içinde tespit ve önerilerimizi de paylaşıyor olacağız.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, el birliğiyle, tarımı yeniden Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi lokomotif sektör haline getirebiliriz.

"DESTEKLER SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEM ARZ EDİYOR"

İzmir nüfusunun yüzde 15’i; bir diğer ifadeyle 150 bin aile geçimini tarımdan sağlıyor. Tarımsal ürün ihracatımız 3 milyar doları aşmış durumda. 322 bin hektarlık tarım arazimiz, yetişmiş insan gücümüz, sermaye potansiyelimiz ile bunun çok daha fazlasını başarabiliriz. Bunları yapabilmek için hükümetin yol göstericiliğine ve yaşadığımız sorunların hızlı çözümünde desteğinize ihtiyacımız var. Borsacılık hizmetlerimizin iyileştirilmesi ve üyelerimizin yaşadığı sektörel sorunlarla ilgili taleplerimizi içeren dosyamızı size takdim edeceğiz. Bu kapsamda destek vermenizi beklediğimiz birkaç konuyu da paylaşmak istiyorum.  Borsacılık hizmetlerimizle ilgili olarak;  Borsa tescili ile muhtasar beyanname verme süresi arasındaki uyuşmazlığın yeni bir düzenlemeyle çözülmesi,  Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında İzmir Ticaret Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri iş birliğinde yaptığımız URGE başvurusunun mümkün olan en kısa zamanda değerlendirilmeye alınması, Sektörlerimizle ilgili olarak ise; Üyelerimizin ve iş dünyamızın finansmana erişimi konusundaki sorunların çözülmesi, Tarımsal teknoloji girişimleri için özel destek mekanizmalarının geliştirilmesi, AB ile yapılacak Gümrük Birliği’nin güncellenmesi çalışmalarında zeytinyağı ihracatımıza uygulanan gümrük vergisinin kaldırılması ya da ülkemize sağlanan kota miktarının hatırı sayılır miktarda yükseltilmesi, Pamuk üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak ve tekstil sektörümüzün küresel piyasalarda rekabetçiliğini korumak için sanayimizin yerli pamuk kullanımını teşvik edecek tedarik modellerini ve finansal destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi konularında vereceğiniz destekler üyelerimiz ve sektör açısından önem arz etmektedir.   Yoğun programınıza rağmen ziyaretiniz ve üyelerimizle bir araya geldiğiniz için teşekkür ediyor, başarılı bir görev dönemi temennisi ile saygılarımı sunuyorum.