We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı... Soyer: Artık İzmir’de çöp deyip geçmeyeceğiz
banner196

Halil İbrahim GÜLER/ GÜNDEME BAKIŞ- Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için kentte atık oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık işbirliğiyle We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı . 
Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri  Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, firma yetkililer ve vatandaşlar katıldı.  

EKOSİSTEME KATKI SAĞLAYACAK
Ege İhracatçı Birlikleri  Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi projenin önemine vurgu yaparak, “Sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeler; günümüz dünyasında üretim şekillerine, ekonomik ilişkilere, küresel ticaretin kurallarına yön veriyor.  Üretimin ve ticaretin öncelikleri değişiyor, paydaşların beklentileri farklılaşıyor. Bu yolculukta hepimize çok fazla sorumluluk düşüyor. Sürdürülebilirlik ile ilgili trendler, yasal mevzuat ve tüketici beklentileri artık firmaların stratejilerini belirleyen unsurlar haline geliyor.   Sürdürülebilirliğin sağlanması için firmalarımızın satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım işlemlerinden oluşan tedarik zinciri boyunca çevre ile uyumlu politikalar izlemesi, bu politikalara uygun stratejileri hayata geçirmesi gerekiyor.  Tarihsel sürece baktığımızda, üretimde sınırsız kaynak anlayışı yerini önce doğanın kirletilmesinin önlenmesi ve enerji tüketiminin azaltılmasına, sonrasında ise tamamen döngüsel bir tedarik zinciri anlayışına bırakmıştır. Döngüsel ekonominin sağlanması amacı doğrultusunda; geri dönüşüm, yeniden kullanım ve yeniden üretim modellerini benimsememiz ve üretim süreçlerimize entegre etmemiz gerekiyor.  Üretim sistemlerinin daha az atık üreten ve daha da önemlisi girdi olarak atık kullanan modellere geçmesi gerekiyor. Güncel rakamlara bakmak gerekirse, bugün küresel ölçekte ortaya çıkan emisyonun %55’i enerji, %45’i ise endüstriyel üretim faaliyetleri kaynaklı.  Dolayısıyla döngüsel ekonomi faaliyetleri ile %45’lik oranın temsil ettiği emisyonu daha aşağı çekmemiz mümkün olacaktır.  Biraz önce bahsettiğim sürdürülebilir ve döngüsel modeller hem işletmeler hem de paydaşlar açısından çevresel ve ekonomik kazanım anlamına geliyor.  Kaynak verimliliğinin sağlanması, yasa ve düzenlemelere uygunluk sağlanması ve olumlu firma itibarı; firmaların döngüsel iş modellerinden sağladığı ekonomik kazanımların başlıcaları olarak değerlendirmek mümkün olacaktır.  Firmalar, sürdürülebilir modeller ile hem çevreyi koruyor ve doğamıza sahip çıkıyor hem de rekabet avantajı elde ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen We-cycle fuarının bölgemizin, ekosistemine büyük katkı koyacağına ve önümüzdeki yıllarda katlanarak büyüyeceğine inancımız tam” diye konuştu.  

FARKLI SORUNLARLA YÜZ YÜZEYİZ
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de “65.Geri Kazanım Grubu Meslek Komitemizin önerisi ile çalışmaları başlayan bu fuarda İzmir Ticaret Odası olarak ilk günden bu yana tam anlamıyla işin mutfağında yer aldık. Elimizden gelen tüm desteği verdik. Bu sebeple bugün burada sizlerle fuarımızın açılışında bulunmaktan ayrı bir heyecan duyuyorum. Sınırsız kaynaklara sahip olmayan dünyamız, doğal kaynakların rasyonel ve çevreye duyarlı bir şekilde kullanılmaması nedeniyle günümüzde sadece ekonomik problemler değil daha da önemlisi gelecek nesilleri tehdit edecek şekilde küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi büyük sorunlar ile de yüz yüze.  İklim Değişikliği, bugün artık bilim insanlarımızın makale ve araştırmalarında yer alan bir konu olmanın ötesinde sosyal, ekonomik ve bireysel hayatlarımızın bir parçası haline geldi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini ne yazık ki tüm bu alanlarda deneyimliyoruz.  Bunun sonucunda, iklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refah odaklı yeni bir vizyonun hayata geçirilmesi amacıyla uluslararası alanda her bir ülkenin uzlaşı ve etkin katılımla ortak hareket etmeyi benimsediği noktaya ulaştık.  Bu konuda, Avrupa Birliği dünyada öncü rol oynuyor. Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını sıfıra indirerek dünyanın ilk iklim-nötr kıtası olmayı hedefliyor.  Belirlenen yüksek hedeflere ulaşılması için de uygulamaya konulan Yeşil Mutabakat ile somut bir aşamaya gelindi.  İstatistikler, “Yeşil Mutabakat” kapsamında yaşanacak dönüşümün ülkemizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini ve firmalarımızın Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak politikalardan haberdar olmalarının önemini açık bir şekilde gösteriyor. İzmir Ticaret Odası olarak, biz de bu yeşil dönüşüm çalışmalarını, İzmir’i daha rekabetçi bir ekonomiye dönüştürme adına bir fırsat olarak değerlendirmede kararlıyız.  2 yıla yakın süredir ilgili tüm platformlarda; Yeşil Mutabakat’ın etkileri hususunda farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılmasına, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu yerli ETS (Emisyon Ticareti Sistemi) kurulmasına dikkat çekiyoruz.  Özetle yukarda saydığımız tüm bu nedenlerle kentimiz çok hızlı bir şekilde uluslararası kimliğe kavuşacağına inandığımız çok özel bir fuar kazandı. Tüm paydaşlar fuarın oluşum fikrinden itibaren çok güzel bir işbirliğine imza atarak, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde katılımcı sayısını yüzlerle ifade edeceğimiz bir organizasyonun temelini oluşturdu” diye konuştu.  

GERİ DÖNÜŞÜM OSB’SİNİ KURACAĞIZ
EBSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gökçeoğlu geri dönüşümüne vurgu yaparak,  “Fuarizmir ile çok daha profesyonel adımlar atmaya devam ediyor. EBSO ve İzmir Ticaret Odası oluşturduğumuz bu fikri destek veren İBB ve İZFAŞ’a çok teşekkür ediyoruz. Yaşlanan dünyada sınırla kaynaklarla sürdürülebilir bir hayat yaşamak çok daha zorlanıyor. Çevre ve dünya ekonomi dengesi yeniden dizayn edilmelidir. Azalt, yeniden kullan ve geri dönüşüm tüm üretim hatların önceliği olmalıdır. Bunu gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için değerli buluyorum. Yüzlerle milyarlık bir geri dönüşüm pazarı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir bir ekonomi bir ilişkisi altında bir geri dönüşüm içerisinde bulunmayı kendimize görev edindik. İnşallah İzmir’e geri dönüşüm OSB’yi kazandıracağız. Tüm şehirlerimize kurulmasını her platformda dile getiriyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu fuarın uzun ve verimli olmasını temenni ediyorum” dedi.

İZMİR’DE İKİ ŞEYDEN ETKİLENDİM
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar iklim krizine dikkat çekerek, “İzmir’de iki şeyden etkilendim. Biri Adana’da hayata geçirdiğimiz, kentin birlikte hareket etmesidir. Gerçekten bunun önemi çok büyük. Bunun bütün Türkiye’ye model olmasını temenni ediyorum. Muhalefetin de iktidarın bu kaoslu günlerde geçerken, sorunları birlikte çözülmelidir. Başka bir su politikası mümkün projesinden çok etkilenmiştim. Şuan doğa bize kendisine hunharca davranmamızın cezasını çektiriyor. Eğer böyle devam edersek, insanlığın başına neler geleceği yönünde tahmin etmek zor değil. Çevre aşırı kar zaafının olmadığı insanların işidir. Bizler önce insan demeliyiz. Ebette ki kazanç olmalıdır ama aşarı kar amacı olmamalıdır. İngiltere’nin çöpleri Adana’ya geldi. Büyük bir infial oldu. Atıkları verimli toprağa atmaya çalıştılar. Biz bu konuda çok hızlı davrandık. Birlikte çalışarak bunu engelledik. Bu atıkların verimli topların suyla buluşmasını engellenmezseniz, bunu insana kadar götürür demektir. İthalat yasak değil, atık geliyor ama işleyip, atıkları imha ediyorlar” diye konuştu.  

İZMİR’DE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR
Projenin önemine vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte dönüşümün başladığını söyledi. Soyer, “İklim krizi yaşıyoruz. Hepimiz bu büyük felaketle yüz yüzeyiz. Doğamızla, geçmişimizle uyumu temel alan döngüsel şehir anlayışının hayat bulduğu İzmir için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 13 farklı kenti, yurtdışından ise 14 farklı ülkeden katılım var. İzmir'in döngüsel ekonomisini büyütmek için kırsal alandan başlayıp hanelere kadar uzanan çok farklı bir program uyguluyoruz. Artık çöpü bir hammadde olarak ekonomiye ve doğaya geri kazandırıyoruz. İZDOĞA tarafından başlatılan proje sayesinde atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. İzmir nüfusunun 3'te 1'ni çöpe gitmeden ekonomiye kazandıracağız. Ambalaj atıklarını çöp yerine geri dönüşüm kutularına atmaya teşvik edeceğiz. Bu atıklar günde 420 bin tona kadar dönüştürülebilecek ve ekonomiye kazandırılacak. Bu oranla 160 milyon TL katkısı olacak. Sokak toplayıcısı kardeşlerimizi istihdam etmeye başladık. Onlara sadece iş imkanı değil, çöpleri karıştırmalarını engelliyor ve sağlıklı iş imkanı sağlıyoruz. Kısacası bundan sonra İzmir'de çöp deyip geçmeyeceğiz. İzmir'de dönüşüm başlıyor. Doğamızı tüketmeden hayatımızı sürdürmek zorundayız” 

GERİ DÖNÜŞÜME DAİR HER ŞEY
Türkiye’den 18 il ile Almanya ve Romanya’dan toplam 120 katılımcı ile kapılarını açan fuarda atık bertaraf tesisleri, çamur, çürütme, kurutma ve sterilizasyon, analiz cihazları ve araştırma laboratuvarları, depolama firmaları, taşıma firmaları, enerji, yenilenebilir enerji ve biyogaz teknolojileri firmaları, güneş enerjisi teknolojisi ve ısı geri kazanım firmaları, geri dönüşüm teknolojileri, hava, toprak, gürültü kirliliği kontrol teknolojileri firmaları, atık su ve atık su teknolojileri, kentsel temizlik araçları, ekipmanları ve teknolojileri firmaları, altyapı hizmetleri, damla sulama firmaları, plastik hammadde satıcıları yer alıyor. 

ÖZEL SEKTÖR VE YEREL YÖNETİMLERİ BULUŞTURAN İLK FUAR
We-Cycle Fuarı, geri dönüşüm alanında özel sektör ve yerel yönetimleri buluşturan ilk fuar olarak dikkat çekiyor. Bu kapsamda yürütülen ziyaretçi çalışmalarında Türkiye genelindeki Belediyelere ulaşılarak ilgili daire başkanları fuara davet edildi. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile iş birliği yapıldı ve kapsamındaki tüm firmalara ulaşıldı. Yurtiçi tesis, sanayi ve geri dönüşüm firmaları fuarda bir araya gelecek. Yurt dışı çalışmaları kapsamında ise Avrupa, Balkanlar ve yakın coğrafya ülkelerinden profesyonel ziyaretçilere ulaşıldı. Avrupa’da sıfır atık belediyesi unvanını almış olan 445 belediye, ilgili ulusal ve uluslararası 205 birlik, dernek ve oda fuardan haberdar edildi. İzmir’in temsili, geri dönüşüm sektöründe uluslararası platforma taşındı. Fuarda ayrıca, İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık tarafından Alım Heyeti Programı düzenleniyor. Yurt dışından gelecek profesyonel satın alıcılar, İzmir ve Türkiye’nin geri dönüşüm teknolojilerini yerinde görerek ticari anlaşmalara imza atacak. Fuarı ziyaret etmesi beklenen ülkeler ise şöyle: 

Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, İtalya, Kırgızistan, Libya, Makedonya, Polonya, Romanya, Türkiye ve Yunanistan. 

ALANINDA UZMAN İSİMLER BİR ARAYA GELİYOR
Fuar kapsamında yapılan etkinlikler, geri dönüşümün önemine dikkat çekerek sektörün geleceğine ışık tutuyor. A hol içinde oluşturulacak etkinlik sahnesi ile B seminer salonunda geri dönüşün sektörünün uzman isimleri bir araya geliyor. Üç gün boyunca birbirinden değerli konukları ağırlayacak sahne, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılmasında önem arz ediyor. Söyleşilerde sektörün önemli kuruluşlarından olan Çöpüne Sahip Çık Vakfı, Çevre Mühendisleri Odası, ATKASAN, Bucak Belediyesi, ÇEVKO, Yeşil Doğa Programı, İZDOĞA, TOBB Geri Dönüşüm ve Sanayi Sektör Meclisi, Benli Geri Dönüşüm A.Ş., RVM Systems Türkiye, LASDER, İZKA Yeşil Büyüme Politikaları Birimi, SÜREKO, İZSU, AGED (Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği)’in temsilcilerinden oluşan uzman isimler yer alıyor. 

KÜRESEL ISINMA KURULTAYI, FUAR KAPSAMINDA DÜZENLENİYOR
Küresel Isınma Kurultayı Komitesi, Türkiye ve dünyayı tehdit eden çevre ve küresel ısınma tehlikesine karşı toplumsal sorumluluğunun bir gereği olarak, 18. Küresel Isınma Kurultayı’nı “Daha Yaşanılabilir Kentler İçin Geri Dönüşüm Olmazsa Olmaz” konu başlığı altında fuarizmir’de gerçekleştiriyor. Yaşanılan dünyanın aynı zamanda gelecek kuşaklara ait olduğu bilincini taşıyarak, tüm kesimlerin katılımlarıyla toplumsal bilinci artırmak amacıyla düzenlenen 18. Küresel Isınma Kurultayı, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER), Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu ve İZFAŞ destekleriyle düzenleniyor. 

GELECEĞİN KENTLERİ, GENÇLERİN FİKİRLERİNE EMANET
Fuar kapsamında, gelecek nesillerde geri dönüşüm bilincini kazandırmak amacıyla; İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Geri Dönüşüm Yarışması düzenleniyor. İlk ve ortaöğretim öğrencileri arasında düzenlenen yarışma; her eğitim seviyesindeki bireye geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı bilincini aşılamak, teşvik etmek, hammadde kullanımını azaltmak, her atığın çöp olmadığını göstermek, atıkların zararlarını minimuma indirmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak gibi hedefleri içeriyor. İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde İzmir il çapında ilk üç dereceye giren başvurular, fuar süresince sergilenecek. Yarışmanın ödül töreni ise, 12 Mayıs Perşembe (bugün) A etkinlik sahnesinde yapılacak. 

FUAR, SERGİ VE ATÖLYELERİYLE FARKINDALIK YARATACAK
Geri dönüşüm sektörünün öncüsü olmaya hazırlanan We-Cycle Fuarı, sergi ve atölyeleriyle de fark yaratacak. Fuar ziyaretçileri, Ali Kanal - Atık Heykel Atölyesi’nde atık malzemeler ile heykel yapacak. Moda tasarımcısı Fırat Karapınar’ın atık materyallerden yapılmış maske, ayakkabı vb. ürünlerin yer aldığı “Rastlantı” isimli sergisi fuar süresince sergilenirken bir kısmı interaktif bir şekilde fuarda tamamlanacak. İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen “Re:Waste Sergisi” ise, atıklar konusunda altta yatan sorunları inceleyip bu sorunları çözmek için atılması gereken adımları ve bu konudaki inovatif çözümleri ana hatlarıyla açıklayacak.
Fuarda ayrıca, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından katılımcı bir firmanın konteynerleri kullanılarak elektronik atıklar toplanarak yeniden kullanıma uygun olanların veri imha işlemleri TÜBİSAD stant alanında gerçekleşecek. Fuar ziyaretçilerinin yanında getireceği elektronik atıklar ise bilet yerine geçiyor.
We-Cycle Fuarı; T.C. Ticaret Bakanlığı himayelerinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (Ege PLASDER) ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) destekleriyle gerçekleşiyor. 

12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen fuar, geri dönüşüme dair pek çok konuyu gündeme taşıyacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.