İzmir’e yeni otoyol için düğmeye basıldı... İşte güzergahı!
banner196

GÜNDEME BAKIŞ – Karayolları Genel Müdürlüğü Kuzey-Doğu Çevre otoyolu İzmir’e kazandırmak için resmen düğmeye bastı. Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Kemalpaşa, Buca’daki; Gazi, Atatürk, Cumhuriyet, Zübeyde Hanım, Latife Hanım, Sancaklı,. Doğançay, Laka, Atatürk, İnönü, Erzene, Çiçekli, Evka-3, Naldöken, Yakaköy, Kavaklıdere, Yeşilçam, Kemalpaşa, Gürpınar, Egemenlik, Gökdere, Kızılüzüm, 29 Ekim Mahalleri’nden geçecek.  

PROJE GÜZERGAHI

Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılmakta, Menemen ve Çiğli’nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelecek. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka’nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçecek Bu kesimin devamında Homeros Vadisi’ni ve Manisa Yolu’nu keserek Bornova’nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşacak ve İzmir-Ankara Devlet Yolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu ile kesişecek.

PROJENİN TEKNİK OLMAYAN ÖZELLİKLERİ

ÇED süreci resmen başlayan proje askıya çıkarken 15 Nisan’da halkın katalımı toplantısı düzenlenecek. Projenin teknik olmayan özelliklerinde şu görüşlere yer verildi:

“Mevcut İzmir Çevre Yolu’nda her iki istikamette, özellikle pik saatlerde, trafik hizmet kalitesi düşmekte, hatta bazı noktalarda durma noktasına gelmektedir. Planlanan İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu’nun birinci önceliği mevcut çevre yolu üzerindeki trafiğe alternatif bir cazibe yaratmasıdır. Yapılan planlama çalışmalarda hattın yerleşim yerlerine ait imar sınırlarına girmeyecek kadar şehrin dışından, ancak yerel trafik tarafından tercih edilmeme sebebi olacak kadar da şehre yakın olmasına dikkat edilmiştir. Bu sayede Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Konak ve Buca ilçeleri arası bağlantıyı sağlayan mevcut çevre yolu üzerindeki trafik yükü azaltılarak maksimum fayda sağlanacağı ön görülerek güzergah çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde hem imalat maliyetlerinin düşürülmesi hem de mevcut trafik içerisinden belli bir kesiminin çekilmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle yerleşimlere optimum mesafede bir çalışma yapılmasına özen gösterilerek mühendislik açısından en istenen sonuç elde edilmeye çalışılmıştır. Hattın belirlenmesinde dikkat edilen ikinci faktör ise kavşak lokasyonlarının uygunluğudur!

41 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

“Proje hattı, çevre yolu olarak İzmir’i transit geçecek trafiğin şehir trafiğini etkilememesi amacına hizmet etmesinin yanı sıra ilçeler arası ulaşımı sağlaması bakımından da önemlidir. Bu maksatla her bir yerleşimin en kolay ve mümkün olan en yakın mesafeden proje bağlantısının olması, yolun kullanışlılığını artıran bir etmen olacaktır. Bu nedenle ilçe bağlantılarını sağlamak amacıyla yaklaşık 41 km uzunluğundaki güzergâh üzerinde, dört adedi otoyol-otoyol ve otoyol-devlet yolu bağlantısı olmak üzere toplamda 11 adet kavşak planlanmıştır. Proje güzergahı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılmakta, Menemen ve Çiğli’nin doğusundaki dağlık kesimden güney istikametinde geçerek doğuya yönelmektedir. Bu kesimde de Bayraklı ve Karşıyaka’nın kuzeyinden doğu istikametinde geçen proje hattı, Bornova Çevre Yolu hattına oturarak Evka-4 mahallesinin altından tünelle geçmektedir. Bu kesimin devamında Homeros Vadisi’ni ve Manisa Yolu’nu keserek Bornova’nın etrafından dolaşan proje güzergahı Ambarlar kesimine ulaşmakta ve İzmir-Ankara Devlet Yolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu ile kesişmektedir”

İNŞAAT SÜRESİ 4 YIL SÜRECEK!

“Bu noktadan itibaren sanayi sitelerinin doğusundaki dağlık kesimi kullanarak güney istikametinde ilerleyen güzergâh, proje sonunda mevcut Buca Kavşağına bağlanarak sona ermektedir. İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu (Km: 0+000-41+000) Projesi için gerçekleştirilen etüt mühendislik çalışmaları neticesinde proje hattı Menemen-Çandarlı Otoyolu’nun Koyundere kesiminden ayrılarak başlamakta (Km:0+000) olup mevcut Buca Kavşağına bağlanarak son (Km:40+823) bulmaktadır. Proje güzergahı toplam uzunluğu yaklaşık 40,823 kilometre olup 3 şerit gidiş – 3 şerit geliş olacak şekilde (2 x 3) ve platform genişliği toplam 37,5 metre olacak şekilde tasarlanmıştır. Proje hızı otoyol standardı olarak 120 km/saat olarak belirlenmiştir. Proje hızı tüm güzergâh boyunca hem yatay hem de düşey olarak korunarak projelendirme çalışması yapılmıştır. Söz konusu otoyol projesinin, ÇED süreci ve uygulama projelerinin tamamlanmasına müteakip 4 yıllık inşaat sürecinin ardından işletmeye alınması planlanmaktadır. Projenin inşaat aşamasında personelin ihtiyaçlarını karşılamak için şantiye alanı kurulacaktır”

150 KİŞİ ÇALIŞACAK

Kurulması planlanan şantiye yerinin seçiminde, gerekli alt ve üstyapı (kanalizasyon, elektrik, vb.) sisteminin kurulabileceği ve hattın her noktasından ulaşılabilecek merkezi bir yer olmasına dikkat edilecektir. Proje kapsamında kurulması planlanan şantiye tesisinin yeri inşaat aşamasında yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek olup belirlenecek alanlar için gerekli izinler alınacaktır. Projenin inşaat aşamasında toplam 150 personelin istidam edilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 2 adet şantiye sahası kurulması öngörülmekte olup her bir şantiye sahasında 75 personel bulunacaktır. Kurulacak şantiye yerleri belirli olmamakla birlikte faaliyetin inşaat aşması öncesinde yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve gerekli izinler alınacaktır. Proje kapsamında topoğrafik özelliklere bağlı olarak zeminde yarma ve dolgu işlemleri gerçekleştirilecektir. Kazı sonrasında çıkarılan malzemeler, teknik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerekli değerlendirme yapılarak, dolguda kullanımı uygun olanlar dolgu çalışmalarında kullanılacaktır. Dolguda kullanımı uygun olmayan kazılar kazı fazlası yüklenici firma ile Karayolları Genel Müdürlüğü/2.Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek malzeme stok sahalarında ya da ilgili belediyelerden gerekli izinler alındıktan sonra, belediyelere ait döküm sahalarına götürülerek depolama yapılacaktı”

SOYER KARŞI ÇIKMIŞTI

izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konuyu araştırdıklarının, bu projenin ciddi orman kıyımına neden olacağını belirterek, “Kent trafiğini rahatlatacak bir çözüm bulmak da gerekiyor. Acaba çevre yolu mu yoksa kent içinden bir aksın yaratılması mı üzerinde çalışıyoruz” dedi. Gündeme Bakış’ın edindiği bilgiye göre, Büyükşehir bürokratları kent içi trafiği rahatlatacak ve otobanla buluşturacak güzergahla ilgili çalışma yapıyor” demişti.   

PROJEDE NELER OLACAK?

· 13 adet Viyadük, · 12 adet Tünel, · 11 adet Kavşak, · 32 adet Menfez, · 6 adet Duvar, · 1 adet Servis Alanı ve Park Alanı yer alacak

PROJENİN GEÇİŞ GÜZERGAHI DETAYLARI

Projenin geçiş güzergahı şöyle anlatıldı:

“Proje başlangıcı, Km=0+000’da Çandarlı Otoyolu üzerindeki Koyundere Viyadüğüdür. Proje başında güzergâh K-1 nolu Menemen Kavşağıyla Çandarlı Otoyolu’na bağlanmaktadır. Bu sayede Ankara, İstanbul, Manisa ve Aydın yönünden gelerek Çanakkale’ye veya mevcut İzmir Çevre Yolu’na veya tam tersi istikametlerde gidecek olan trafiğin yüksek standartlı bir biçimde otoyol ağını terk etmeden ulaşımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu bölgede kamulaştırma değerleri sebebiyle güzergâh viyadük olarak tasarlanmıştır. Hattın devamında proje güzergahı, T-1 ve T-2 tünelleri ile Menemen sınırlarından çıkarak Çiğli ilçesini geçmekte ve devamında Örnekköy Mezarlığı civarında Karşıyaka ilçe sınırları içerisine girmektedir. Bu kesimde tasarlanan tüneller sayesinde güzergahın, Harmandalı Katı Atık Toplama Merkezi ile bir etkileşime girmeden geçmesi sağlanmıştır”

ÇİĞLİ İLÇE TRAFİĞİ PROJE GÜZERGAHI ARASINDA BAĞLANTI

“T-1 tüneli, Km=3+290 – Km=4+570 arasında 1.280 m uzunluğunda bir tüneldir. T-1 tüneli çıkışındaki düzlük kesimde, K-3 Çiğli Kavşağı bulunmaktadır. Kavşağın bağlantı yolu, İzkent Mahallesine bağlanmaktadır. Bu kavşak sayesinde Çiğli ilçe trafiği ile proje güzergahı arasında bağlantı sağlanmış olacaktır. Kavşağın devamında bulunan T-2 tüneli, Km=5+240 – Km=8+410 arasında 3.170 m uzunluğunda güzergahtaki en uzun tüneldir. T-2 tüneli çıkışında proje güzergahı Karşıyaka ilçe sınırlarına girmiş bulunmaktadır.

ALTINYOLA VE BASTANLI SAHİLİE ULAŞACAK

Bu kesimden sonra K-4 Karşıyaka Kavşağı bulunmaktadır. Kavşağın bağlantı yolu sayesinde proje güzergahı, Başpehlivan Karaali Caddesi üzerinden mevcut İzmir Çevre Yolu K-15 Karşıyaka Kavşağına, oradan da Girne Bulvarı sayesinde önce D-550 numaralı Altınyola ve devamında Bostanlı sahiline kadar ulaşmaktadır. Böylece Karşıyaka ilçe trafiği ile proje güzergahı arasında bağlantı sağlanmış olacaktır. Kavşağın devamında Km=8+900 – Km=9+300 arasında yarma ile geçiş sağlanacaktır. Yarmanın devamında bulunan vadide öncelikle Km=9+240 – Km=9+460 arasında dolgu planlanmaktadır. Bu kesimin devamında Km=9+520 – Km=9+800 arasında 280 m uzunluğunda V3 Viyadüğü tasarlanmıştır. Vadi geçişinin V3 Viyadüğü ile tamamlanmasının ardından proje güzergahında bulunan T-3 Tüneli ile güzergah Sancaklı Mahallesine doğru kuzeydoğuya yönelmektedir.

SANCAKLI MAHALLESİNDEN GEÇECEK

T-3 tüneli, Km=9+900 – Km=11+450 arasında 1.550 m uzunluğunda bir tüneldir. T-3 tüneli devamında, Km=11+670 – Km=12+090 arasında 420 m uzunluğunda T-4 tüneli bulunmaktadır. Bu tünel sayesinde, tünelin üstünde bulunan Yüksek Gerilim ENH hattı pilonlarına dokunulmadan geçiş sağlanmış olacaktır. Tünelin devamında K-5 Bayraklı Kavşağı bulunmaktadır. Kavşağın bulunduğu lokasyon Karşıyaka ilçe sınırlarına girse de bu kavşak sayesinde ağırlıklı olarak Bayraklı ilçe trafiği ile proje güzergahı arasında bağlantı sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda hattın kuzeyinde kalan Sancaklı Mahallesine de hem proje hattı ile hem de Bayraklı ilçesiyle ulaşımı kesintiye uğratılmamış olacaktır. Kavşağın bağlantı yolu sayesinde proje güzergahı, imar yolları üzerinden mevcut İzmir Çevre Yolu K-14 Onur Kavşağına, oradan da önce D-550 numaralı Altınyola ve devamında Karşıyaka ve Alaybey sahiline kadar ulaşmaktadır. Kavşağın devamında proje güzergahı Bayraklı ilçe sınırlarını terk etmektedir. Bu kesimden sonra proje güzergahı Bornova ilçe sınırlarına dahil olmaktadır. Bu kesimde ön tasarımı yapılan T-5 tüneli, Km=13+030 – Km=15+510 arasında 2.480 m uzunluğunda bir tüneldir. T-5 tüneli çıkışında proje güzergahı Bornova ilçe sınırlarına girmiş bulunmaktadır.

EVKA-4’ÜN ALTINDAN GEÇECEK

Tünelin devamında, K-6 Laka Kavşağı bulunmaktadır. Laka Geçişi, proje güzergahı ile mevcut İzmir Çevre Yolunun birbirlerine en çok yaklaştığı kesimlerden biridir. Bu noktada tasarlanan kavşağın bağlantı yolu, Bayraklı Şehir Hastanesi projesi kapsamında, Bayraklı tünelleri üzerinde tasarlanan modern dönel kavşağa ve hastane bağlantı yollarına entegre edilecek şekilde çalışılacaktır. Bu sayede, proje güzergahı ile mevcut İzmir Çevre Yolu, Bayraklı Şehir Hastanesi ve ileride yapılması planlanan üniversitenin her istikamette erişimi sağlanmış olacaktır. Bu kavşak sayesinde aynı zamanda Bornova ilçesinin batı kesimi ile proje güzergahı arasında bağlantı sağlanmış olacaktır. Bu kesimin devamında Laka Deresi geçişi için Km=16+650 – Km=17+000 arasında 350 m uzunluğunda V5 Viyadükü tasarlanmıştır. Vadi geçişinin V5 Viyadükü ile tamamlanmasının ardından proje güzergahında bulunan T-6 Tüneli ile güzergâh Evka-4 Mahallesinin altından geçmektedir. Bu tünelle birlikte proje güzergahı, Km=17+000 – Km=27+500 arasındaki kesimde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilen Bornova Çevre Yolu hattına oturmaktadır. Bu kesimde ön tasarımı yapılan T-6 tüneli, Km=17+070 – Km=19+030 arasında 1.960 m uzunluğunda bir tüneldir. Bu tünel sayesinde Evka-4 mahallesinin altından geçilmektedir. Km=19+000 – Km=26+900 arasındaki kesimde arazi, projenin daha önceki kesimlerine kıyasla dağlık değil daha çok dalgalı bir yapıda seyretmektedir. T-6 tüneli çıkışında proje güzergahı Homeros Vadisi ile kesişmektedir. Bu kesişimde Km=19+280 – Km=19+490 arasında 210 m uzunluğunda V6 Viyadükü tasarlanmıştır”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.