GÜNDEME BAKIŞ - Çiğli Belediyesi önceki dönem başkanı Utku Günrükçü, yaşanan yangınlara dikkat çekerek, "Güzel İzmir’imizin ilçeleri başta olmak üzere, Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen 44 yangın nedeniyle yaşanan kayıplar için derin üzüntü içindeyiz. Bu zor günlerde yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tür felaketler, çevremize ve ekosistemimize verdiği zararlarla birlikte, toplum olarak bizleri daha sürdürülebilir ve koruyucu önlemler konusunda düşündürmekte, politika yapıcıları da bu konularda karar almaya yönlendirmektedir" dedi. 

"FARKLI ALANLARDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Çiğli’deki arıtma tesisinden çıkan çamur bu konuda yardımcı olabilir" diyen Gimrükçü, " Halihazırda çamurun bertaraf edilmesi süreci, hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir sorun teşkil etmektedir. Şu anda, bu çamur Manisa’ya taşınarak tahliye edilmekte ve bu işlem, hem yüksek nakliye maliyetleri hem de çevresel etkiler nedeniyle sürdürülebilir bir çözüm sunmamaktadır. Ancak, bu çamurun içeriğinin mineral olarak zenginleştirilerek farklı alanlarda değerlendirilmesi mümkün olabilir. Önceki dönem İzBB yetkilileri ile paylaştığım görüşleri aşağıda bilgilerinize sunuyorum" dedi ve şu açıklamada bulundu: 


"GÜÇLÜ GÜBRE OLABİLİR"
Özellikle, son dönemde artan orman yangınları sonucu zarar gören alanlarda bu çamurun kullanılabileceği bir yöntem geliştirilebilir. Çamurun, yangın sonrası tahrip olan topraklarda bir merhem olarak kullanılması, hem toprağın mineral ihtiyaçlarını karşılamakta hem de ekosistemin yeniden canlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu yöntemin, Almanya’da I. Dünya Savaşı’ndan sonra zarar gören ormanlık alanlarda bazalt gübresi kullanılarak başarılı sonuçlar elde ettiği bilinmektedir. Almanya’daki bu uygulama, savaşın tahrip ettiği bölgelerde toprağın iyileştirilmesi ve yeniden yeşillendirilmesi amacıyla geniş çapta kullanılmıştır. Bazalt gübresi, toprağın mineral içeriğini zenginleştirerek bitki örtüsünün hızla geri dönmesine yardımcı olmuş, böylece ekosistemlerin doğal dengesini yeniden kazanmasını sağlamıştır. Bu tarihi uygulama, günümüzde de benzer felaketlerle karşılaşan bölgeler için önemli bir örnek teşkil etmektedir. Atık çamurunu bazalt tozu ile karıştırarak oluşturabileceğimiz güçlü gübre yangın bölgelerine uygulanabilir.

Bu yöntemin faydaları şu şekilde özetlenebilir:

 Toprak İyileştirme: Çamurun içerdiği ve içereceği mineraller, yangın sonrası toprakta eksilen besin maddelerinin yerine konmasına yardımcı olur. Bu, bitki örtüsünün hızla geri dönmesini ve doğal dengenin sağlanmasını sağlar.


Erozyonun Önlenmesi: Yangın sonrası açık kalan toprak yüzeyleri erozyona açıktır. Çamur uygulaması, toprağın yüzeyini kaplayarak erozyon riskini azaltır.

Sürdürülebilir Bertaraf: Çamurun bu şekilde değerlendirilmesi, Manisa’ya taşınma maliyetlerini ve çevresel etkileri ortadan kaldırarak daha sürdürülebilir bir çözüm sunar.


 Ekosistem Desteği: Yangın sonrası ekosistemin hızlı bir şekilde toparlanması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, Çiğli’deki arıtma tesisinden çıkan çamurun, orman yangınları sonucu zarar gören alanlarda mineral zenginleştirici ve iyileştirici bir merhem olarak kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir yenilik sunmaktadır. Bu tür sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler, doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak geleceğe yönelik önemli adımlar atmamıza olanak tanır.

"TARIMSAL İHTİYAÇ İÇİN DE KULLANILABİLİR"

Bu çamur ile bazaltın gübre olarak birleştirilmesi sürecini bilimsel olarak yürütebilecek bir çalışma grubu mevcuttur. Üretilen malzeme geçmişte ülkemizin değişik yerlerinde çıkan yangından zarar gören yerlere de uygulanabilir. Çamurdan üretilecek malzeme  sadece yangın bölgelerini iyileştirmek için değil  İzmir’in tarımsal gübre ihtiyacını karşılamak içinde kullanılabilir.