GÜNDEME BAKIŞ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin imar ve parselasyon planlarının onaylanarak alt yapı inşaatlarına başlanabilmesi ve bölgenin kuruluşu için acele kamulaştırma kararları alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Karara göre, Bayındır ilçesinde 8’i Turan, 1’i Demircilik Mahallesi’nde bulunan toplam 9 parselin acele kamulaştırılması için karar verildi.