GÜNDEME BAKIŞ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre Aliağa'daki Ege Çelik Endüstri Şirketi’ne ait 66 hektarlık bölgenin özel  endüstri bölgesi olması kararı verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karar şu şekilde:

İzmir İli, Aliağa İlçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Ege Çelik Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Lirketi Aliağa Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4\Ç maddesi gereğince karar verilmiştir.

ali-6