GÜNDEME BAKIŞ - CHP Konak'a belediye başkanlığı için başvuruda bulunan 13 aday adayı, CHP Merkez Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere CHP Genel Başkanlığı'na "Konak için aday adayı olmayan belediye başkanı istemiyoruz" temalı bildiri gönderdi.

"ADAY ADAYLARI ÖZVERİYLE ÇALIŞTI"

Konak için başvuruda bulunamamış bir ismin aday yapılmasının hem etik olmadığının hem de Konak seçmeninde rahatsızlık yaratacağının vurgulandığı bildirge şöyle:            

CHP 31 MART 2024 yerel yönetim seçimlerine yönelik bir genelge ile belediye başkanı aday adaylığı ve belediye meclis üyesi aday adaylığı konusunda başvuru ölçütlerini belirlemiştir. Genelge, CHP Tüzüğünün 55. Maddesi ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiştir. Genel Sekreterlik imzası ile örgütlerimize gönderilen bu genelge çerçevesinde İzmir ili Konak ilçemizde de Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuruları yapılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararı doğrultusunda görevlerinden zorunlu olarak çekilmesi gerekenler öngörülen yasal sürede görevlerinden çekilmiştir. Genelge çerçevesinde ve “belirtilen zorunlu tarihler arasında” aday adaylığı başvuruları tamamlanmıştır. Konak ilçesinde Belediye Başkanı Aday Adaylığı için 13 başvuru yapılmış ve başvuru listeleri parti organlarının, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Genelgede son başvuru tarihi olarak  5 Aralık 2023 tarihinde adaylık başvurusu süresi sona ermiş , bu tarih sonrasında adaylık başvuruları kabul edilmemiştir. 

Konak ilçemize Belediye Başkanı Aday Adayı olarak başvuruda bulunan 13 kişi içerisinde Partimizin İl ve İlçe örgütleri yöneticileri , daha önce hakim denetiminde yapılmış ön seçim başarısı olan kişiler olduğu gibi , demokratik kitle örgütleri ve meslek örgütleri yöneticiliği , belediyecilik deneyimi , akademik , kamu ve özel sektör deneyimi olan , bu özelliklerin bir çoğunu bir arada taşıyan bilinirlikleri yüksek , çok farklı meslek gruplarından kadın, erkek, deneyimli ve genç olmak üzere çok zengin birbirinden değerli aday yelpazesi bulunmaktadır.

Biz aday adayları arasında partimizin kültürüne ve geleneklerine uygun ve örnek oluşturacak biçimde; Partimizin başarısını önceleyen en üst düzeyde dikkat ve özenle barışık, dayanışmacı, koruyucu yoldaşça bir aday adaylığı süreci yaşanmıştır. Her bir aday adayı kendi olanaklarını zorlayarak; evlerini, sağlıklarını ihmal ederek özveriyle çalışmıştır.

"13 ADAYIN DIŞINDA ADAY SAPTANMASI KABUL EDİLEMEZ"

Konak’ımızın oylarını artırarak İZBB seçimlerini yüksek oyla kazanmanın yanı sıra İZBB Meclis Üye çoğunluğunu sağlamak için seçmenimizin yaşadığı duygusal kopuşu gidererek sandığa gelmesini sağlamanın bir yolu da Konak Belediye Başkan Aday Adayının parti hukukuna uygun biçimde örgütün ve seçmenin beklentileri çerçevesinde mevcut aday adayları arasından seçilmesidir. Bu metinde imzası bulunan biz her bir aday adayı , ADAY belirlemede münhasır yetkiye sahip olan PM’nin önceleyeceği ölçütlere göre belirleyeceği adayın arkasında durmaya ve onunla birlikte Partimizin oylarını artırmak için var gücü ile çalışmaya söz vermiştir. Bu gerçekliğe rağmen genelgede belirtilen yasal sürede adaylık başvurusu yapmamış olan bu 13 adayın dışında bir adayın saptanması kabul edilemez. 

Aday olma iradesi göstermemiş, belirlenen adaylık ödentisini dahi ödememiş, saha çalışması ve tanıtım faaliyetinde bulunmamış, bedeni,ekonomik ve psikolojik olarak yük taşımamış bir adayın belirlenmesi adil ve hukuk ilkelerine uygun bulunmayacağı gibi demokratik de görülemez.

"HUKUKEN VE SİYASETEN OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURACAKTIR"

Yayımlanan genelgede belirlenen sürede adaylık başvurusunda bulunmuş 13 kişinin kamuoyunda haksız şekilde itibarsızlaştırılmasının , rencide edilmiş olmasının yanı sıra , bu yönde alınacak bir karar hukuken ve siyaseten olumsuz sonuçların doğmasına da neden olacaktır. Ayrıca ; 13 aday adayını, adaylığa teşvik eden ve destekleyen seçmenler arasında da partimize yönelik güven sorunu yaratacaktır. Genel Merkez Yönetimi ise Kurultayımızda ortaya konulan değişim iddiasının ve kendi hukukumuza uymayarak Anayasa ve hukuka sahip çıkma duyarlılığının tahrip olması sorumluluğunu da üstlenmiş olacaktır.