Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi devam ediyor. "Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz" sloganıyla, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrenin dördüncü gününde, 6'lı masanın genel başkan yardımcıları da kongreye katıldı.

"KIZILAY ÇADIR KURMAK YERİNE SATTI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, kongrede yaptığı açıklamada, "200 yıllık modernleşme 77 yıllık demokrasi tarihimizin en buhranlı döneminden geçiriyoruz, krizler yaşıyoruz. Deprem felaketi, devlet yönetimindeki krizi görünür kıldı, insanlarımız 48 saat enkaz altında tek başına kaldı, askerlerimiz gidemedi, Kızılay çadır kurmak yerine, çadır satmakla meşguldü. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Deprem sadece beşeri değil ciddi maddi kayıtlara da neden oldu, beşeri kayıplarımızla birlikte 126 milyar dolar bizim hesaplarımıza göre... 20 yıllık yönetiminde iktidarın ülkede yaptığı tahribat, can güvenliğini bitirdi. Ülke olarak Çok yorulduk, rahatlamaya ülke olarak ihtiyacımız var" dedi. 

"TORBA KANUNA SON VERECEĞİZ"

Öztrak, geçtiğimiz günlerde 6'lı masa liderleri tarafından imzalanan mutabakat metnine ilişkin bilgi vererek, şu açıklamayı yaptı: 

Bu durumun en önemli nedenlerinden biri de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemdir. Bundan ülkemizi çekip çıkartacak 6 siyasi partinin mutabakat metnini kamuoyuna açıkladık. Kontrolsüz güç, güç değil felakettir. Millet İttifakı olarak kuvvetler ayrılığını tesis eden güçlendirilmiş parlamenter sisteme hızla geçmeyi amaçlıyoruz. Yapacağımız yasama reformuyla mecliste çoğulculuğu sağlayacak meclis iç tüzüğü hazırlayacağız. Torba kanuna son vereceğiz. Milletler arası sözleşmelerden çekilme yetkisinin TBMM'de olmasını anayasal güvence altına alacağız. Bütçe hakkı TBMM'nin yetki aracı olacak, kesin hesap komisyonu kuracağız, komisyon üyeleri ana muhalefetten seçilecek.

"HÜLLE İLE ATAMAYA SON VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanının 7 yıl için 1 kez seçilme kuralıyla tarafsızlığını güvence altına alacağız. Başbakan ve bakanları aktif hale getireceğiz. Bağımsız ve tarafsız yargı için Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nu kapatacağız, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu diye 2 ayrı kurum getireceğiz. Özel yargılama usullerine, özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Tutuklamanın istisna olması ilkesinin uygulanması için tedbirleri alacağız. Savunma mesleğini anayasal güvenceye kavuşturacağız. İddia ve savunmanın fiziki olarak eşit konumda olmasını sağlayacağız. Anayasa mahkemesi üyeliklerine hülle ile atamayı önleyeceğiz.

"KAMUDA YÖNETİCİ KADIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Basın özgülüğünü sağlayacağız. Kamu yönetimini eşitlik, liyakat ilkelerine göre yeniden düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı kurumlarını lav edip ilgili bakanlılara devredeceğiz. Bakanlıkları yapılandıracağız. Yeni bakanlıklar kuracağız, müsteşarlık sistemini getireceğiz. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son vereceğiz, belediyelerin paylarını artırıp, muhtarlık kanunun çıkartacağız, kamuya personel alımında mülakatı kaldıracağız. Yönetici kadın sayısını artıracağız kamuda.

"EKŞİ YİYENLERDEN HESAP SORACAĞIZ"

TBMM'de yolsuzlukları araştırma komisyonu kuracağız. Zaman aşımını kaldıracağız, bu suçlar af kapsamına alınmayacak. Mal varlıklarının geri alınması ofisini kuracağız. Milletten gasp edilenleri millete geri vereceğiz. Ekşi yiyenlerden hesap soracağız. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleleri geriye doğru inceleyeceğiz. Terörizmin finansmanı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve kara para faaliyetleri ile etkin şekilde mücadele edeceğiz. Vergi affının, kara para aklama aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz. Siyasi etik yasasını çıkartacağız. Siyasilerin etik dışı aracılıkta bulunmasını engelleyeceğiz, kayırmacılığa son vereceğiz. Ülkemizi önce feraha çıkartacak, sonra refaha çıkartacağız. Özgürlük, demokrasi, adalet, liyakat ve yolsuzlulukla mücadelesi özetle bu şekildedir.

"BU BİRLİKTELİK BİZE GÜÇ VERİYOR"

Öztrak, "Önümüzdeki seçimde kaybeden tek adam, şahsım rejimi olacak, kaybeden beşli çeteler olarcak. Herkes önünü görecek, aşını, işini büyütebilecek. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmeyecek, üreteceğiz, kazanacağız, hakça paylaşacağız. Ne yapacağımızı iyi biliyoruz. 100 yıl önce olduğu gibi küresel düzenin alt üst olduğu zamanlardayız. Aynı 100 yıl önce olduğu gibi derin bir alt üst oluş sürecindeyiz. Sorunlara hep birlikte yerli ve milli çözümler arıyoruz. Bu tarihi kongrede ekonomiyi meydana getiren paydaşlarla, bilim insanlarıyla bir aradayız. Bu birliktelik bize güç veriyor, yeni ufuklar açıtyor" diyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, paydaşlar ve katılımcılara teşekkür etti.