Bornova’nın hem yapısal hem de toplumsal olarak afetlere karşı dirençli bir şehir hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Eşki, göreve geldikten sonra BORAK ile bir protokol imzalayarak afet duyarlılığının arttırılması amacıyla ortak çalışma kararı aldı.

Doğal afetlerde ve olağanüstü durumlarda kamu kurum ve kuruluşlarına destek olmak amacıyla kurulan BORAK gibi derneklerin hem 2020 İzmir hem de geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş depreminde çok büyük katkılarının olduğunu ifade eden Eşki, “Dirençli Bornova alanında yapılacak çalışmaları iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor. İlki Bornova’nın doğal afetlere karşı daha güçlü bir şehir haline getirilmesi için mevcut yapıların elden geçirilmesi, güçlendirilmeyi ya da dönüştürülmesi süreci. İkincisi ise olası kötü senaryolara hazırlıklı olmak; bilgili, eğitimli, tecrübeli ve tam donanımlı ekipleri hazır bulundurmak. Geçen yıl Kahramanmaraş’taki arama ve kurtarma çalışmalarına bizzat katılmış biri olarak BORAK ve benzeri gönüllü kuruluşların katkısı her türlü takdirin çok daha ötesindeydi” dedi.

Borak (2)~1

Deprem Etüd Merkezi büyüyecek

Depremin hem Türkiye'nin hem de Bornova’nın tartışılmaz bir gerçeği olduğunu ve buna hazırlanmak için kaybedecek bir dakikanın dahi bulunmadığını öne süren Eşki, “Sonuçların ne kadar ağır olabileceğini çok acı biçimde gördük. 2018 yılında çıkan İmar Barışı Yasası’nda en çok başvurunun yapıldığı yer Bornova’dır. Tek başına bu bile tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Binaların sağlamlığını ölçmek için Deprem Etüd Merkezimizi daha kapsamlı şekilde yeniden hizmete açacağız. Belediyemiz bünyesinde özel bir birim kurarak özellikle deprem yönetmeliğinin çıktığı 2001 yılından önce yapılmış binalar için ayrı inceleme yapılıp, bilimsel nitelikte bir dönüşüm yapılmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Borak (1)~1