Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Kültür ve Turizm Bölgesi projesi tartışılmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada projenin planlarının önümüzdeki ay sonu askıya çıkaracağını duyurdu.

FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANDI

Geçtiğimiz Ağustos ayında projeyle ilgili meslek odaları yürütmenin durdurulması için Danıştay 6. Daireye dava açtı. Daire bu talebi reddetti. Bunun üzerine aralarında birçok meslek örgütü ve vatandaşın olduğu 111 kişi bu karara itiraz etti. Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 6. Dairenini verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırdı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İŞTE O KARAR

Verilen kararda şu ifadelere yer verildi:

Davacılardan İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odasının itirazlarının belirtilen gerekçe ile reddine, İzmir barosu yönünden oyçokluğu ile, İzmir Tabip Odası yönünden oybirliği ile, diğer davacıların itirazlarının kabulüne, Danıştay 6 Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 15.06.2020 tarih ve sayılı kararın İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odasında haricindeki davacılar yönünden kaldırılmasına; 2577 sayılı idare yargılama usulü kanununun 27. Maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından dava konusu Cumhurbaşkanı kararının anılan davacılar yönünden yürütülmesinin durdurulmasına oy çokluğu ile karar verildi.