Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmak istenen İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak adlandırılan Çeşme Turizm Projesi'ne karşı mücadele sürüyor.

Proje için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Nisan 2022 tarihinde bölgedeki yaklaşık 4 bin 800 hektarlık tarım arazisinin tarım dışı kullanıma açması sonrası Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO) dava açtı. İzmir 7.İdare Mahkemesi tarafından görülen davada mahkeme Bakanlığın kararını iptal ettiğini duyurdu.

Mahkeme kararında, “Tarım alanlarına yönelik geliştirilen plan kararlarının bütünlüğünü bozacağı, davaya konusu işleme dayanak teşkil eden alan içinde bazı alanların özellikle ‘tarla’ vasfında oldukları ve "derin toprak yapısına sahip" alanlar olduğu, sulama tesis ve alt yapısının bulunmamasına rağmen tek yıllık yağışa bağlı tek yıllık tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle de ‘özel ürün arazisi’  vasfında olması nedeni ile tarım dışı kullanımlarda kullanımının mümkün olmadığı, alanın imara açılmasının toprağın koruma, kullanma dengesine ve kamu yararına uygun değildir.  Dava konusu alanın imar planı yapılmak üzere  tarım dışı amaçla kullanılmasının uygun görülmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

DİRENE, DİRENE KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Yaşam Alanları yaptığı açıklamada, “Çeşme Yarımada Turizm projesine temyiz davamız yürürken,  İl Toprak Koruma Kurulundan 4 bin 800 hektarlık alan için izin çıkmıştı. Buna da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ZMO temsilcileri şerh koymuş ve kurul kararının iptali için de ayrı dava açmışlardı. Mahkeme ZMO'nun açtığı davaya, Büyükşehir'in müdahilliğini kabul etmemiş, Büyükşehir belediyesi de Koruma kurulu kararına karşı ayrı bir dava açmıştı.  ZMO'nun açtığı davanın sonucu geldi. Toprak Koruma Kurulu’nun verdiği izin,  iptal edildi. Muhtemelen Büyükşehir'in açtığı davadan da benzer karar çıkacaktır. Bu karar Çeşme Projesi’nin önüne çok önemli bir engel koymuş oldu.  Direne, direne kazanmaya devam edeceğiz” denildi. 

16 BİN HEKTAR ALANI KAPLIYOR 

Proje İzmir’in Yarımadası’nı kapsayan Urla ilçesine bağlı Zeytineli köyünden Çeşme’ye bağlı Alaçatı ve Ildır’a uzanan 16 bin hektarlık alanı kapsıyor. Buradaki doğal sit alanları, zeytinlikler dâhil tarım ve mera alanlarının vasfı projeye göre değiştirildi. Proje için Resmi Gazete’de 12 Şubat 2020’de yayınlanan alan belirme kararına karşı; TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve 100 yurttaş dava açarak yürütmeyi durdurma talebinde bulundu.  Öte yandan İzmirli avukatlar Senih Özay ve Murat Fatih Ülkü de ayrı dava açtı.
Odalar ve yurttaşların açtığı dava sonrasında,  Danıştay 6. Dairesi’nce atanan bilirkişi heyeti bölgeye giderek, inceleme yaptı. Raporda, projenin ‘kamu yararına uygun olmadığı’ görüşüne varıldı. Danıştay 6. Dairesi ise yürütmeyi durdurma talebini reddetti. Davacılar ise kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na taşıyarak, sonuca itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından ise itiraz kabul edildi. Kurul geçtiğimiz Kasım ayında yürütmeyi durdurma talebini reddeden kararı kaldırması ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Danıştay 6. Dairesi ise Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun kararını hiçe sayarak yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Öte yandan projenin yapılacağı Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan doğal sit alanlarının “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak düşürülmesine karşı açılan yürütmeyi durdurma davası da sonuçlandı. İzmir 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, bölgenin bir bölümünde sit derecesinin düşürülmesini durdururken bir bölümün ise yürütmeyi durdurma talebinin reddine karar verdi.