GÜNDEME BAKIŞ – Geçmişten gelen borçlar nedeniyle zor günler geçiren İZBETON’da 395 milyon TL’lik sermaye artışı yapılacak. İZULAŞ’ta ise bu rakam 57 milyon 600 bin TL olacak. Önümüzdeki meclis toplantısında görüşülecek ilgili maddeler şu şekilde:

Belediyemizin iştiraki olan İZBETON A.Ş’nin 31/05/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyemizin, İZBETON A.Ş içerisindeki sermaye payının korunabilmesi için sermaye artırımından Belediyemiz payına düşen (%98,792'sine tekabül eden) 395.168.000,00-TL'lik rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi hususunun görüşülmesi. (Destek Hizmetleri Dai.Bşk.E.1983094)

ESHOT Genel Müdürlüğünün sermaye ortağı İZULAŞ A.Ş’ nin 31/05/2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, ESHOT Genel Müdürlüğünün İZULAŞ A.Ş içerisindeki payına düşen 116.208.000,00-TL olan sermaye miktarının, 57.600.000,00-TL rüçhan hakkının kullanılarak sermaye artışına iştirak edilmesi ve sermaye payının 173.808.000,00-TL’sına çıkarılması hususlarının görüşülmesi. (ESHOT-Mali Hizmetler Dai.Bşk.E.207011/E.1989034)