GÜNDEME BAKIŞ – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka Belediyesi’ne nefes aldıracak. Büyükşehir Belediyesi; Şemikler Mahallesi'ndeki 8 bin 575 metrekare belediye hizmet alanı imarlı arsayı satın alacak.

Tugay sözünü tutuyor... Büyükşehir'den Karşıyaka Belediyesi'ne destek! Tugay sözünü tutuyor... Büyükşehir'den Karşıyaka Belediyesi'ne destek!

BEDELİ 200 MİLYON TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu arazi için 200 milyon TL değer biçti. Belediye encümeni bu raporu kabul etti. İlgili encümen kararı şöyle:

“İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi 25262 ada 1 parsel (8575 m2) sayılı taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kapsamında, "Kamulaştırma Bedelinin Tespit Esasları" başlıklı 11. maddesinde belirtilen esaslara göre yapılmış ekli değerleme raporunda, taşınmazın toplam 200.000.000,00-TL (İkiyüzmilyontürklirası) değerinde olduğuna ilişkin Kıymet Takdir Komisyonu Raporu hk. Aynen Kabulüne