Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü, bağlı bulunduğu Bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısına istinaden, Aliağa'nın Samurlu Mahallesi'nde bulunan, 6306 Sayılı Kanun kapsamında "Rezerv Yapı Alanı" olarak ilan edilen 18,29 hektarlık alanın imar planı ve plan uygulamaları çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 

PLANLAR ASKIYA ÇIKACAK

GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 ay süre ile askıya çıkacak.

Geçtiğimiz aylarda, Samurlu Mahallesi 1183 ve 889 no.lu parsellere ilişkin; hali hazırdaki planlarda ‘Küçük Sanayi Alanı, Ticaret Alanı, Yeşil Alan, Yol, Otopark Alanı ve kısmen Belediye Hizmet Alanı ile Açık Spor Tesisi Alanı’ olarak kayıtlı parsellerde düzenlemeye gidilmişti.

BÜYÜKŞEHİR DAVA AÇMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, planlara Kyme Antik Kenti'nin bulunduğu alana yakın olması nedeniyle dava açmıştı. Yeni yapılan planlarda davaya söz konusu alanın planlardan çıkartıldığını kaydedildi.