Halil İbrahim GÜLER/ GÜNDEME BAKIŞ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bergama ilçesi, Çalıbahçe mahallesinde plan müellifince hazırlanan, 1/5000 plan no’lu K18A 3A paftada, 119 ada, 53, 54, 55, 56, 57  parselleri kapsayan bölgeyle ilgili planları onaylayarak askıya çıkardı.

KİREÇ ELEME TESİSİ YATIRIMINDAN VAZGEÇİLDİ  
MAKO Ambalaj GIDA A.Ş Bergama ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şirket Kireç Eleme Tesisi yatırımından vazgeçip o alanı Sanayi Alanı fonksiyonu kullanımına dönüştürmek Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuruda bulundu. Bakanlıktan onay alan 235 dönüm 470 metrekarelik alan için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi sanayi alanı olarak belirlenmesine karar verdi.    

YAPILACAK İŞLEMLERDE ÇED RAPORU ALINACAK  
Raporda, “Mevcut onaylı planda kireç eleme tesisi olarak planlanan alan sanayi alanı olarak plana işlenmiştir.  Burada yapılacak faaliyetler Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Çevresel Etki DeğerIendirmesi ve izin Denetim Genel Müdürlüğü'nden alınacak görüşler belgeler doğrultusunda yapılacaktır” notu dikkat çekti. 
Onaylanan planlar askıya çıktı.