Mülkiyeti Hazine adına kayıtlı İzmir’in Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi’ndeki 6 bin 667 metrekarelik parsel, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından iki yıl önce satışa çıkarıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü ile Buca Organize Giyim Sanayi Bölgesi’ne (BEGOS) komşu olan parsele en yüksek teklifi 165 milyon TL ile Buca Tıp Merkezi ve Özel Tınaztepe Hastanesi gibi sağlık merkezlerinin sahibi Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi verdi.

Parseli alan şirket, inşaat çalışmalarına başladı. Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan imar planlarıyla parselin statüsü kamusal alandan çıkarılarak ticaret alanına çevrildi ve altı kata kadar yapılaşma hakkı tanındı.

BUCA BELEDİYESİ: İZNİ ÖNCEKİ BAŞKAN VERDİ

Ancak 442 daire ve 81 işyerinden oluşan 'Altun Yaşam Projesi'nin 15 katlı inşa edildiği ortaya çıktı. Ancak yapılan şikayetler sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Belediyesi’ne başvurarak imar planına göre 15 katlık yapı ruhsatının mevzuata uygun olmadığı ve bununla ilgili inceleme yapılıp gerekenin yerine getirilmesi istedi. İlçe belediyesi ruhsatı iptal etmeyince Büyükşehir Belediyesi, İdare Mahkemesi’nde ruhsat iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açtı. Açılan dava sürerken Buca Belediyesi’nin savunması ruhsatın bir önceki belediye yönetimi tarafından verilmesi oldu.

TMMOB'TAN AÇIKLAMA: RUHSAT İPTAL EDİLMELİ

Proje ile ilgili açıklama yapan TMMOB Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası proje için verilen ruhsatın imara aykırı olduğunu vurguladı. Açıklamada inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatın iptal edilmesi istendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında; 'konut ve ticaret seçenekli konut alanları' için ada ölçeğinde müracaat edilmesi ve toplam inşaat alanının (emsal) geçilmemesi koşulu ile 'Yençok:15 Kat' olacak şekilde inşaat izni tanımlanmış olmasına rağmen; yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' kullanımında kalan 'Altun Yaşam Projesi'nin bulunduğu taşınmaza da 15 kat yapılaşma izni verilmiştir. Oysa; hem 10.01.2019 tarih ve 595 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notlarında hem de Buca 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Plan Notlarında 'ticaret alanı' olarak belirlenen alanların 15 kat yapılaşmasına izin veren herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Sonuç olarak; İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde 'Yençok:15 Kat' olacak şekilde inşaat izni oluşmasını sağlayan yapı ruhsatı, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlenmiş olup açıkça yürürlükteki plan notlarına, mevzuata ve usule aykırılık taşımaktadır. Bu kapsamda; devam eden inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı ve söz konusu yasal dayanaktan yoksun ruhsat ileride telafisi mümkün olmayan ve hukuken geri dönülmesi imkansız sonuçlara sebebiyet vereceğinden ivedilikle iptal edilmelidir."