GÜNDEME BAKIŞ – TOKİ 2029’da açıklanan 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Aliağa’da 600 konut yapmak için düğmeye basmıştı. 127 bin 877 metrekarelik alanla ilgili proje hazırlanmıştı. Ancak gelinen noktada proje istenilen düzeyde ilerleyemedi.  

2022'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYORDU...

Bu yıl içerisinde tamamlanması beklenen proje belirlenen takvime yetişmedi. 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca Cami, İlkokul, 32 adet dükkân, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor. TOKİ projede imar revizyonuna gitti. Hazırlanan yeni plan askıya çıktı.

YÜZDE 53 KONUT YÜZDE 47 DONATI ALANI

Hazırlanan yeni planla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi, Toki Mülkiyetindeki Muhtelif Parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla, ilgili kamu kurumlarından alınan görüşler ile bölge ihtiyaçları ve bölge gelişimi göz önünde bulundurularak, nitelikli sosyal donatı ve konut ihtiyacını karşılamak, modern, çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek, çevre ile uyumlu mekânlar oluşturarak, kamu parselinin etkin ve verimli kullanılması maksadıyla hazırlanmıştır. İmar Planı hazırlanırken ilgili kurum görüşleri alınmış, bu görüşler göz önünde bulundurularak imar planı çalışmasında gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bununla birlikte, imar planı önerileri kapsamında kamuya terk edilecek donatı alanlarından Park Alanı, Yol Alanı, Açık Spor Tesisi Alanı, Belediye Hizmet Alanı, İlkokul Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Meydan ve Cami ile gerekli altyapı hizmetlerinin verimli sunulması adına kamuya yarar sağlayacak şekilde planlanması kamu açısından imar planının en büyük kazanımlarındandır. Planlama alanında, öngörülen nüfus için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen gerekli donatı alanları ayrılmış olup, planlama alanının yaklaşık %53.2’lik kısmı konut alanı olarak ayrılmışken, kalan %46.8’lik kısmı ise donatı alanı olarak planlanmıştır. Uygulama İmar Planında, 1.00, 1.10 ve 1.20 olmak üzere üç farklı yapılaşma (emsal) değeri belirlenmiştir”

DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

İmar planında belirlenen yapılaşma değerlerine Nazım İmar Planında belirlenmiş olan yoğunluk değerleri üzerinden kişi başı inşaat alanı 40 m2 kabulüne dayalı olarak yapılan hesaplamalar sonucunda ulaşılmıştır. Yapılan bu revizyon imar planı ile mer’i plandaki adakenarları ve çekme mesafeleri değiştirilmeksizin, Kadastro Müdürlüğü’nden temin edilen güncel kadastral sınırlara göre imar planındaki fonksiyon sınırları yeniden düzenlenerek revize edilmiştir. Revizyon imar planı, mer’i planla karşılaştırıldığında K1 Konut Alanı 78.12 m2 azalmış olup, buna istinaden projeksiyon nüfus ise 1805 kişiden 1802 kişiye düşerek 3 kişi azalmıştır. Diğer donatı alanlarının büyüklüklülerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmamış olup, aksine parsel sınırlarındaki değişmeler sebebiyle bazı donatı alanlarında (kültürel tesis, park, açık spor, belediye hizmet alanları) alansal olarak büyüme olmuştur”