GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’nın Karaçam, Çiçekli ve Yaka mahallerinin atık sularını arıtmak için düğmeye bastı. Belediye hazineye ait Yaka Mahallesi’ndeki 192 ada 23 parsele tesisi yapacak.

YILLARDIR SORUN

Büyükşehir daha önce köy statüsünde olan daha sonra mahalleye dönüştürülen üç mahallenin atıksu soruna bu projeyle neşter vurmuş olacak.