GÜNDEME BAKIŞ – 2021 yılının Eylül ayında Bergama’nın Alibeyli Mahallesi’nde Hasan Ağa Merası üzerine Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi(TDİOSB) projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunulmuştu.

DAVALAR AÇILDI

Gelinen süreçte projeye farklı davalar açılmıştı. Mahkeme Mera vasfının değiştirilmesi yönünde karar alınan komisyona muhtarın dahil edilmemesinin usul ve yasaya aykırı olduğu da belirtilen davada, meraların projeye tahsis edilmesi işleminin iptali istenmişti. Köylülerin talebini haklı bulan mahkeme, söz konusu işlemin iptaline hükmetmişti.

BAKANLIK İPTAL ETTİ

Bakanlık projenin ÇED sürecini sonlandırdı. Yapılan açıklamada, “İzmir İli, Bergama İlçesi, Alibeyli Mahallesi Mevkii'nde Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından yapılması planlanan “Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi Projesi” ne esas hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyasına ilişkin devam eden ÇED süreci ÇED Yönetmeliği’nin Madde 12. (8) hükmü gereğince Bakanlığımızca  01.09.2023 tarih ve 7270349 sayılı yazı ile iptal/iade edilerek sonlandırılmıştır” denildi.