İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni bir yapılanmaya gidiyor. Mevcut idare biçimiyle “özerklik adı altında kurumun tek kişi tarafından yönetilecek demokratik teamüllere aykırı bir yapıya dönüştürüldüğünü" ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 70 yıl sonra 2020'de tekrar kapılarını İzmirli tiyatroseverlere açan kurumun yeni yol haritasını anlattı.

'SANATSAL OLARAK ÖZERK VE KURUMSAL OLARAK GÜÇLÜ BİR YAPIYI OLUŞTURMAMIZ GEREK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, şehir tiyatrolarında yapacağı yönetmelik değişikliği hakkında Cumhuriyet'ten Mehmet S. Aman'a konuşan Tugay, 2024 Ocak ayında yönetmelikte yapılan güncelleme ile danışma kurulunun işlevsiz bırakıldığını belirterek şöyle dedi:

"Genel sanat yönetmeninin, çoğunluğu yine kendisi tarafından belirlenen yönetim kurulu tarafından seçildiği, repertuvardan iç işleyişe kadar her konuda genel sanat yönetmeninin söz sahibi olduğu bu sistemi düzeltmemiz, sanatsal olarak özerk ve kurumsal olarak güçlü bir yapıyı oluşturmamız gerekmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yukarıda belirtilen durumlar sonucunda mevcut yönetmeliğin iyileştirilerek güncellenmesini bir zorunluluk olarak görmekteyiz."

'SANATI DEMOKRATİKLEŞTİREN BİR KÜLTÜR YÖNETİMİ MODELİNİ HAYATA GEÇİRMEYE KARARLIYIZ'

Yeni yönetim ve danışma kurulunun nasıl belirleneceğini de anlatan Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kültür sanat aktörlerinin sürece katılımını özendiren ve sanatı demokratikleştiren bir kültür yönetimi modelini hayata geçirmeye kararlıyız. Şehir Tiyatromuzun yönetim sürecinin, sanatın özerkliğini dikkate alan ve kentin tüm kaynaklarını değerlendiren ve her hemşerimizi tiyatro ile buluşturmayı hedefleyen, “kişilerden bağımsız”, bütüncül bir bakışla yapılandırılacağının altını çizmek isteriz" dedi.