GÜNDEME BAKIŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1  Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Buca'da bulunan tarihi Rees Köşkü hakkında önemli bir karar alındı.

Resmi Gazete'de açıklanan bilgilere göre kurul, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi içerisinde bulunan Rees Köşkü'nün koruma alanları belirlendi.

Yayınlanan karar şu şekilde;

İzmir ili, Buca İlçesi, İnönü Mahallesi tapunun 574 ada, 167 parselinde kayıtlı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 29.08.1986 tarih ve 2614 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 15.05.1997 tarih ve 6793 sayılı kararı ile de koruma grubu "2.grup" olarak belirlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü mülkiyetindeki Rees Köşkü'ne yönelik TUES çalışması kapsamında korunma alanının belirlenmesine ilişkin Müdürlük evrakına 29.12.2022 tarih ve 1806484 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu işlem dosyası ve evrak ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; İzmir İli Buca İlçesi, İnönü Mahallesi Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü mülkiyetinde, tapunun 574 ada, 167 parselde yer alan tescilli Rees Köşkü'nün korunma alanının kararımız eki krokide belirtildiği şekilde belirlenmesine karar verildi.