GÜNDEME BAKIŞ – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Bayraklı’dan sonra Seferihisar’da da rezerv alan bölgesi belirledi.  Çolakibrahim Mahallesi 3301 ada 2, 42, 90 parseller ile 3303 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazları kapsayan toplam 2 milyon 367 bin 225 metrekarelik alan imara açıldı.

Ekran Görüntüsü 2024 06 14 114918

YIPRANMIŞ KONUT STOĞU VAR

Planın amacı, “ İzmir İli genel olarak bakıldığında; 1. Derece Deprem Bölgesinde yer almakta çok eskimiş ve yıpranmış bir konut stoğuna mahkum olarak, dönüşüm projelerine ihtiyaç duymaktadır. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında temel ilke, yerinde dönüşüm olarak kurgulanmasına karşın: çok yoğun alanların tümünün yerinde dönüşmesi mümkün olmadığından şehrin çeperlerinde ya da uygun olan diğer ilçelerde aktarım alanı olarak kullanılmak üzere rezerv alanlarıma ihtiyaç duyulmaktadır. Rezerv Alanlar yerleşime uygun, sağlıklı ve insani yaşama cevap verecek şekilde planlama ilke esaslarına uygun, çevre dokusu ile uyumlu olarak hizmete sunulmalıdır. İzmir merkezinde mevcut yapı stoğunun yaklaşık %60'ını oluşturan riskli ve 1999 öncesi yapılardan başlamak üzere; tehlike arz eden yapı stoğu acilen belirlenen yeni yaşam alanlarına aktarılmalıdır. Yapılan çalışmanın ikinci ve en önemli amacı da budur” olarak açıklandı.

Ekran Görüntüsü 2024 06 14 114930

2 KATLI BİNALAR

Belirlenen arazinin bir bölümü gelişme konut alanı olarak belirlendi. Buraya yapılacak evlerin 2 katı aşmayan yapılaşma hakkı belirlendi. Konut ve ticaret alanlarında 0,40 emsal; Ortalama daire büyüklükleri 125 metrekare hasaplandı. Rezerv alana 4 bin 217 ev yapılması öngörüdü.

Rezerv Alan