GÜNDEME BAKIŞ – İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Narlıdere Sahilevleri 8142 ada 2 parselde imar planı değişikliğine gitti. İlgili önergede; 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Planında Eğitim alanı olarak işaretli 7 bin 030 metre büyüklüğündeki arsanın planı özel eğitim alanı olarak planlanması yer aldı. Bu değişiklik meclisten geçerek askıya çıktı.

Narlıdere Belediyesi de önümüzdeki ay alanla ilgili 1/1000'lik plan hazırlayacak.

BAKANLIKTAN OLUR GELDİ

Milli Eğitim Bakanlığı da ilgili değişikliğe olur verdi. Plan değişikliği gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“8142 ada 2 parselin toplam alan, 7.030,90 m² olup mevcut planda "Eğitim Tesis Alanı"' olarak planlanmıştır. Şahıs mülkiyetinde bulunan taşınmaz 20.11.1987 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan planda 'Eğitim Tesis Alanı' olarak belirlenmiș olup söz konusu parsel 3194 sayılı imar Kanununun 13.maddesi hükmüne tabidir. Fakat yürürlükteki

planın onay tarihinden bu yana yaklaşık 36 senedir hiçbir kamulaştırma işlemi yapılmamış olup kamuya kamulaştırma külfeti oluşturulacağı görülmektedir Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı İnșaat ve Emlak Genel Müdürlüğü'nden vasfin değiştirmeden (kullanım karanı) "Özel" olarak karar değişikliğine yönelik olarak görüş talep edilmiş olup. Milli Eğitim Bakanlığı"nın 02.08.2023 tarih ve 8082271 1 sayılı yazısında; ... söz

konusu tașınmazin bulunduğu Sahilevleri Mahallesi ve bitişiğindeki Altevler Mahallesinin yazlık-villa türü yapılardan oluştuğu, çok katlı yapılaşmaya izin verilmediği sürece önemli bir nüfus artışı yaşanmayacağı ve söz  konusu bölgede resmi okulun bulunmadığının tespit edildiği

belirtilmektedir. Bölgede arsa temininin zor olduğu, kısa vadede önemli düzeyde eğitim ihtiyacı oluşmayacağı düşünüldüğü, mevcut duruma

göre arsanın kamulaştırılmasının fayda-maliyet açısından uygun olmayacağı belirtilerek söz konusu taşınmazın "Özel Eğitim Alanı" fonksiyonuna dönüştürülmesinde sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır”