GÜNDEME BAKIŞ – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan yapılan açıklamad, “Bakanlığımızın 08.11.2023 tarihli ve 7879177 sayılı yazısı ile; İzmir İli, Aliağa İlçesi, Hacıömerli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 5047 ada 14 parsel numaralı taşınmaz üzerinde toplam kurulu gücü 6,50021 MWm olacak şekilde lisanssız Güneş Enerji Santrali kurulmasına ilişkin plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 3194 sayılı imar Kanunu’nun 9. Maddesi ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102(k) maddesi kapsamında değerlendirilmiş ve Bakanlık Makamınca uygun görülerek onaylandığı bildirilmiştir. İlgili planlar askıya çıkarılmıştır” denildi.

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI

Bakanlık geçtiğimiz ekim ayında projeyle ilgili ÇED gerekli değildir kararı vermişti. 67 bin 229 metrekare büyüklüğündeki arsanın sahibi ise British American Tobacco şirketi.